TCVN 7572-13 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 13

TCVN 7572-13 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 13

CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA 0 PHƯƠNG PHÁP THỬ -
PHẦN 13: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HẠT THOI DẸT TRONG CỐT LIỆU LỚN

Aggregates for concrete and mortar – Test methods -
Part 13: Determination of elongation and flakiness index of coarse aggregate

1. Phạm vi áp dụng TCVN 7572-13 : 2006

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn.

2. Tài liệu viện dẫn TCVN 7572-13 : 2006

TCVN 7572-1 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu.

TCVN 7572-2 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt.

3. Thiết bị và dụng cụ trong TCVN 7572-13 : 2006

– cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 %;

– thước kẹp cải tiến (xem Hình 1);

– bộ sàng tiêu chuẩn theo TCVN 7572-2 : 2006 ;

– tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105oC đến 110oC;

d/L =1/3 ; α = 19°30

TCVN 7572-13 HocThatNhanh 1

Hình 1 – Mô tả thước kẹp cải tiến

4. Chuẩn bị mẫu thử

Mẫu được lấy theo TCVN 7572-1 : 2006 và được sấy tới khối lượng không đổi.

Dùng bộ sàng tiêu chuẩn để sàng cốt liệu lớn đã sấy khô thành từng cỡ hạt.

Tùy theo cỡ hạt, khối lượng mẫu được lấy như qui định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Khối lượng mẫu thử

Kích thước hạt
mm

Khối lượng mẫu, không nhỏ hơn
kg

Từ 5 đến 10

Lớn hơn10 đến 20

Lớn hơn 20 đến 40

Lớn hơn 40 đến 70

Lớn hơn 70

0,25

1,00

5,00

15,00

35,00

5. Tiến hành thử

Hàm lượng hạt thoi dẹt của cốt liệu lớn được xác định riêng cho từng cỡ hạt. Đối với cỡ hạt chỉ chiếm nhỏ hơn 5 % khối lượng vật liệu thì không cần phải xác định hàm lượng hạt thoi dẹt của cỡ hạt đó.

Quan sát và chọn ra những hạt thấy rõ ràng chiều dày hoặc chiều ngang của nó nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài. Khi có nghi ngờ thì dùng thước kẹp để xác định lại một cách chính xác, bằng cách đặt chiều dài viên đá vào thước kẹp để xác định khoảng cách L; sau đó cố định thước ở khoảng cách đó và cho chiều dày hoặc chiều ngang của viên đá lọt qua khe d. Hạt nào lọt qua khe d thì hạt đó là hạt thoi dẹt.

Cân các hạt thoi dẹt và cân các hạt còn lại, chính xác đến 1 g.

Dành cho Kỹ sư quản lý chất lượng, lập hồ sơ chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

  • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
  • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
  • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
  • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ sở hữu kèm theo khóa học:

  • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
  • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
  • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

 


Tải về file tiêu chuẩn TCVN 7572-13 : 2006 đầy đủ tại đây: 

0879.888.986