Đấu thầu qua mạng
[PDF-WORD] Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Siêu Thông tư về đấu thầu từ tháng 9/2022

[PDF-WORD] Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Siêu Thông tư về đấu thầu từ tháng 9/2022

Ngày 31/5/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Đây có thể gọi là 01 siêu Thông tư về Đấu thầu vì các quy định quan trọng được quy định trong đó.

Cách tải hồ sơ mời thầu qua mạng (nhanh và không lỗi)

Cách tải hồ sơ mời thầu qua mạng (nhanh và không lỗi)

Hồ sơ mời thầu luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong công tác đấu thầu. Đây chính là đề bài dành cho các Nhà thầu giải và nếu Nhà thầu giải được mà có hiệu quả thì mới tiếp tục tham gia dự thầu. Việc tiếp cận với Hồ sơ mời thầu hiện nay có thể thực hiện rất đơn giản, tất cả các nhà thầu đều có thể thực hiện.

Cách tìm kiếm, cập nhật thông tin đấu thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Cách tìm kiếm, cập nhật thông tin đấu thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Các thông tin về đấu thầu hiện nay đang ngày càng được công khai và minh bạch nhằm tăng tối đa tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Nhà thầu có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về gói thầu và nhận các thông tin thay đổi của gói thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng là một chức năng cho phép Nhà thầu nhận yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu từ bên mời thầu và trả lời yêu cầu làm rõ thông qua Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia. Khi có thông báo mới nhất từ BMT hệ thống sẽ gửi email cho người phụ trách dự thầu (theo thông tin của CTS nộp HSDT) và lãnh đạo cao nhất của Nhà thầu.

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng là chức năng để nhà thầu gửi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu đến bên mời thầu thông qua Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia. Nhà thầu không cần gửi văn bản, email hay phương tiện nào khác đến bên mời thầu. Tiết kệm rất nhiều thời gian, công sức, chi phí cho nhà thầu và các thông tin đều được minh bạch, công khai.

Các hình thức lựa chọn nhà thầu phổ biến nhất

Các hình thức lựa chọn nhà thầu phổ biến nhất

Các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Mục I Chương II Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Có 9 hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: Đấu thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu; Chào hàng cạnh tranh; Mua sắm trực tiếp; Tự thực hiện; Tham gia thực hiện của cộng đồng;Đàm phán giá; Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Phương thức lựa chọn nhà thầu là gì?

Phương thức lựa chọn nhà thầu là gì?

Các phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Chưa có định nghĩa phương thức là gì nhưng có thể hiểu phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là phương pháp và cách thức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

0879.888.986