Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT HD cung cấp, đăng tải thông tin về LCNT và mẫu hồ sơ đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT HD cung cấp, đăng tải thông tin về LCNT và mẫu hồ sơ đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hiệu lực từ ngày 26/4/2024 thay thế Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT 

Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT sửa đổi bổ sung Mẫu HSMT so với Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT:

Mẫu số 4A Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ 

Mẫu số 4B Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ 

Mẫu số 4C Hồ sơ mời sơ tuyển mua sắm hàng hóa qua mạng

Mẫu số 3A Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ 

Mẫu số 3B Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Mẫu số 3C Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp qua mạng

Mẫu số 5A Hồ sơ mời thầu phi tư vấn qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ 

Mẫu số 5B Hồ sơ mời thầu phi tư vấn qua mạng 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ 

Mẫu số 5C Hồ sơ mời sơ tuyển phi tư vấn qua mạng

Mẫu 6A Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng

Mẫu 6B Hồ sơ mời quan tâm dịch vụ tư vấn qua mạng

Mẫu 6C Biểu mẫu dành cho Tư vấn cá nhân

Mẫu số 15A, 15B, 15C của BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI trong e-HSDT lĩnh vực hàng hóa

Bạn có thể CLICK để tải về file WORD hoặc nghiên cứu Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngay trên website HocThatNhanh.vn:

Lưu ý khi áp dụng Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT

- Đối với các gói thầu đã phát hành trước ngày Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực -> tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT.

- Trường hợp Chủ đầu tư đã phê duyệt E-HSMT/E-HSMST/E-HSMQT nhưng chưa phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì Bên mời thầu phải lập, sửa đổi trình Chủ đầu tư phê duyệt lại E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT theo quy định của Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT.

Một số chức năng được triển khai thêm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia từ ngày Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực:

Triển khai chức năng cho phép Chủ đầu tư kê khai Nhà thầu bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu. Khi tham dự thầu, Nhà thầu bị đánh giá về uy tín sẽ phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu đối với nhà thầu khác trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Triển khai chức năng cho phép Chủ đầu tư công khai thông tin chủ yếu của Hợp đồng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Tham gia nhóm hỗ trợ, chia sẻ về Đấu thầu tại đây: Nhóm Zalo  |   Nhóm Facebook

0879.888.986