Đấu thầu qua mạng
Năng lực tài chính của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Năng lực tài chính của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Nhà thầu kê khai thông tin Năng lực Tài chính theo năm và đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính được xác nhận của cơ quan thuế. Thông tin khai tại biểu này sẽ được tự động trích xuất sang biểu năng lực tài chính của nhà thầu khi Nhà thầu tham dự gói thầu cụ thể qua mạng.

Hồ sơ năng lực nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Hồ sơ năng lực nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Đăng tải Hồ sơ năng lực nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia giúp nhà thầu chỉ phải nhập thông tin hồ sơ năng lực một lần và có thể sử dụng cho nhiều lần tham dự thầu. Nhà thầu lưu ý cập nhật thường xuyên Hồ sơ năng lực khi có thông tin thay đổi để tiết kiệm thời gian lập HSDT khi tham gia đấu thầu qua mạng.

Những gói thầu nào phải đấu thầu mạng?

Những gói thầu nào phải đấu thầu mạng?

Những gói thầu nào phải đấu thầu qua mạng được quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu hiện nay chúng ta có thể căn cứ vào các mẫu báo cáo được quy định bởi 02 thông tư gồm: Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2012 quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

0879.888.986