Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT V/v cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT V/v cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ngày 31/5/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Đây có thể gọi là 01 siêu Thông tư về Đấu thầu vì các quy định quan trọng được quy định trong đó.

Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-quy-dinh-ve-dau-thau-qua-mang-HTN
Siêu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Một số quy định nổi bật của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

- Với Điều 27 đến Điều 30 của siêu Thông tư 08 này, các yêu cầu mà Bên mời thầu trước đây có thể “làm khó” nhà thầu gần như đã bị hạn chế hoặc xóa bỏ. Việc “mở cửa” cho nhà thầu hơn để đạt được mục tiêu “Cạnh tranh” trong đấu thầu được tối đa hóa.

- Các biểu mẫu E-HSMT trước đây đều được sửa đổi và quy định lại và mẫu HSMT gói thầu đấu thầu trực tiếp cũng phải thay đổi vận dụng theo các mẫu E-HSMT ban hành kèm Thông tư 08 này.

- Tại Điều 37, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đã rõ ràng cho năm 2022, 2023 và từ 2024 trở đi. Ví như từ 2023 thì tất cả các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh tất cả các lĩnh vực mua sắm, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ (trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức 2 giai đoạn). Năm 2024 trở đi giá trị này là 500 tỷ coi như đã bao đến 99% các gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh!

Hiệu lực Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2022 và thay thế một loạt các Thông tư quan trọng như

nhóm Thông tư năm 2015 gồm:

  • 01/2015/TT-BKHĐT về gói thầu tư vấn,
  • 03/2015/TT-BKHĐT về gói thầu xây lắp,
  • 05/2015/TT-BKHĐT về gói thầu mua sắm hàng hóa,
  • 14/2016/TT-BKHĐT về gói thầu phi tư vấn;

các Thông tư về đấu thầu qua mạng như: 04/2017/TT-BKHĐT, 05/2018/TT-BKHĐT, 11/2019/TT-BKHĐT, 05/2020/TT-BKHĐT.

Hieu-luc-Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-quy-dinh-ve-dau-thau-qua-mang-HTN
Hiệu lực Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Xem thêm: [TẢI VỀ FILE WORD] Mẫu Hồ sơ mời thầu qua mạng - Mới nhất

Bạn có thể xem video phân tích nhanh về Thông tư 08

Tham gia nhóm hỗ trợ, chia sẻ về Đấu thầu tại đây: Nhóm Zalo  |   Nhóm Facebook


Bạn cũng có thể nghiên cứu Thông tư 08 ngay trên website hocthatnhanh.vn

0879.888.986