đấu thầu qua mạng
Khung văn bản pháp lý Đấu thầu MỚI NHẤT 2024

Khung văn bản pháp lý Đấu thầu MỚI NHẤT 2024

Thời điểm tháng 6/2024 khung pháp lý về đấu thầu đã tương đối hoàn thiện với Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn phía sau. Bạn có thể lưu lại bài viết này ở Bookmark của trình duyệt web vì HocThatNhanh.vn sẽ liên tục cập nhật các văn bản pháp lý đấu thầu MỚI NHẤT tại đây

[WORD+PDF] THÔNG TƯ 07/2024/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

[WORD+PDF] THÔNG TƯ 07/2024/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

Thông tư 07/2024/TT-BYT Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ 17/5/2024 thay thế: Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019; Điều 5 Thông tư số 15/2020/TT-BYT; Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 29/2020/TT-BYT; Thông tư số 15/2021/TT-BYT; Thông tư số 06/2023/TT-BYT; Thông tư số 22/2020/TT-BYT; Chương III Thông tư số 36/2021/TT-BYT; Thông tư số 09/2022/TT-BYT ngày 09/09/2022

Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 23/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/02/2024.

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Chi phí trong lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Các chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Chi phí lập, thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; Chi phí lập, thẩm định hồ sơ: HS mời quan tâm, mời sơ tuyển, HSMT, HSYC; Chi phí đánh giá HSQT, HSDST, HSDT, HSYC; Chi phí cho hội đồng giải quyết kiến nghị; Chi phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


Chia sẻ mới nhất

0879.888.986