[FILE WORD] Mẫu Hồ sơ mời thầu qua mạng - Mới nhất theo Siêu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

[FILE WORD] Mẫu Hồ sơ mời thầu qua mạng - Mới nhất theo Siêu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Đấu thầu qua mạng là xu hướng tất yếu về tính cạnh tranh, minh bạch đã được đáp ứng tối đa. Những lợi ích tích cực mang lại cho xã hội đã được thể hiện bằng thực tế rõ ràng. Mới đây với việc ban hành siêu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ còn thúc đẩy việc đấu thầu qua mạng mạnh mẽ hơn nữa theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.

file nén tải về đầy đủ mẫu e-hsmt
Bạn bấm nút tải về tại cuối bài viết để tải về đầy đủ Mẫu E-HSMT và Phụ lục

Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được quy định ở đâu?

Ngày 31/5/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Theo đó từ 01/8/2022 toàn bộ các mẫu Hồ sơ mời thầu từ trước đến nay đều đã được thay thế.

Xem thêm: Một số điểm nổi bật của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Tại Điều 4 và Điều 39 của Thông tư 08, bạn có thể thấy rõ quy định về việc áp dụng các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT).

cac-mau-ho-so-moi-thau-qua-mang-theo-thong-tu-08
Quy định về việc áp dụng các Mẫu hồ sơ mời thầu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Hồ sơ mời thầu áp dụng cho từng loại gói thầu qua mạng như thế nào?

1. Đối với gói thầu xây lắp:

a) Mẫu số 1A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mẫu số 1B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Mẫu số 1C sử dụng để lập E-HSMST.

2. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả trường hợp mua sắm tập trung):

a) Mẫu số 2A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mẫu số 2B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Mẫu số 2C sử dụng để lập E-HSMST.

3. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn:

a) Mẫu số 3A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mẫu số 3B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

c) Mẫu số 3C sử dụng để lập E-HSMST.

4. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn:

a) Mẫu số 4A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

b) Mẫu số 4B sử dụng để lập E-HSMQT.

5. Mẫu số 5 sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

7. Đối với gói thầu mua thuốc:

a) Mẫu số 7A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

b) Mẫu số 7B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

file-word-mau-e-hsmt-qua-mang
Các file WORD mẫu E-HSMT đều đã được HocThatNhanh.vn biên tập để dễ nghiên cứu, áp dụng nhất

Các gói thầu không đấu thầu qua mang thì dùng mẫu hồ sơ mời thầu nào?

Theo Khoản 8, Điều 39 Thông tư 08 quy định:

"8. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, khi lập hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, chủ đầu tư, bên mời thầu vận dụng các Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo thông tư này trên cơ sở bảo đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP."

Như vậy các Chủ đầu tư, Bên mời thầu nếu tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng sẽ phải vận dụng các mẫu E-HSMT của Thông tư 08/2022 để phát hành.

Bài viết này đã chia sẻ tới các bạn toàn bộ cà mẫu Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Các bạn hãy tiếp tục theo dõi các chia sẻ tiếp theo về đấu thầu qua mạng của HocThatNhanh.vn nhé.

Tham gia nhóm hỗ trợ, chia sẻ về Đấu thầu tại đây: Nhóm Zalo  |   Nhóm Facebook

Video chia sẻ mẫu E-HSMT:

0879.888.986