Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi thi công xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi thi công xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi thi công xây dựng, tương tự như vật liệu thì đối với máy móc, thiết bị trước khi đi vào thi công xây dựng công trình cần có nghiệm thu xác nhận đồng ý của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Các nội dung kiểm tra chủ yếu bao gồm các nội dung cơ bản như: giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận hiệu chuẩn (nếu có) và các giấy tờ liên quan khác.

Bài viết sau đây HTN xin giới thiệu cho các bạn 1 biểu mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị hoàn chỉnh sẽ được áp dụng trước khi máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng.

Các nội dung chính mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị?

Căn cứ vào Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, nội dung biên bản nghiệm thu chất lượng vật tư vật liệu, thiết bị bao gồm:

  • Tên máy móc, thiết bị được nghiệm thu;

  • Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

  • Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

  • Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có);

  • Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

  • Phụ lục kèm theo (nếu có).

mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị

Các căn cứ pháp lý sử dụng trong mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị?

Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu được sử dụng trong biên bản bao gồm:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng:………..…./PYCNTTB.

- Hồ sơ biện pháp thi công được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Hồ sơ giấy tờ của thiết bị kèm theo:

+ Giấy chứng nhận kiểm định: ...

+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn (nếu có): ....

+ Các giấy tờ liên quan khác nếu có.

- Hợp đồng thi công xây dựng số: ...

- Nhật ký thi công xây dựng công trình số: ...

- Và các văn bản nghiệm thu liên quan tới nghiệm thu có liên quan khác.

Thang pham

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986