Hướng dẫn khắc phục lỗi khi khởi động của phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi khởi động của phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Khi khởi động phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA không lên, cũng không nhận được dòng thông báo gì thì chắc chắn Phần mềm đã bị đưa vào mục Diasble Addins trên Excel. Để khắc phục lỗi này bạn chỉ cần thao tác theo 3 Bước như sau:

Bước 1: Mở File excel bất kỳ hoặc file excel mới, bạn vào thẻ File -> Options

Khắc phục lỗi phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA 1

Bước 2:  Trong hộp thoại Excel Options hiện lên bạn chọn: Add-ins -> Diasble Itiems -> Click "Go..."

Khắc phục lỗi phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA 2

Bước 3: Trong bảng Diasble Items hiện lên, bạn chọn vào tên phần mềm "Addin: XDqlcl (xdqlcl.dll)" -> Click Enable là xong.

phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA 3

Giờ bạn khởi động lại phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA là được.

Chúc bạn thành công! - Hotline hỗ trợ: 0879 888 986

0879.888.986