Dự toán, thiết kế xây dựng
[Lược đồ MindMap] 08 Văn bản cắp nách phải biết về Dự toán

[Lược đồ MindMap] 08 Văn bản cắp nách phải biết về Dự toán

Ghét nhất kiểu phức tạp hóa vấn đề. Nên có những bài mình phải làm đi làm lại rất nhiều lần, vì muốn mọi người xem xong là hiểu ngay, không cần bất cứ ngày nào để thẩm thấu hết. Kể cả cái chủ đề cũng hơi khoai như Văn bản pháp luật về Dự toán. Bạn làm kỹ thuật, hay Kế toán cũng sẽ nắm được một cách dễ dàng thông qua lược đồ này!

0879.888.986