Nghị định số 15/2021/NĐ-CP THAY THẾ Nghị định số 59/2015, số 42/2017, số 100/2018/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP THAY THẾ Nghị định số 59/2015, số 42/2017, số 100/2018/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định 15/2021 bao gồm 7 Chương, 111 Điều và 10 Phụ lục.

Nghị định 15/2021 có hiệu lực từ ngày ký ban hành (03/03/2021) thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 và Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

 

 

 

 

 

Tham gia thảo luận Dự toán - Đấu thầu cùng HTN tại địa chỉ:

Tham gia nhóm Zalo

Tham gia thảo luận Dự toán, Đấu thầu cùng HTN

Tham gia ngay
QR code
https://hocthatnhanh.vn/storage/courses/khoa-hoc-lap-du-toan-xay-dung-cho-nguoi-moi-bat-dau-htn-400x225.jpg
Lập dự toán và đo bóc khối lượng dân dụng
  • Hiểu rõ trình tự từng bước lập dự toán xây dựng Step-by-Step
  • Triển khai đo bóc khối lượng chi tiết để Tổng hợp vật tư chính xác
  • Lập dự toán xây dựng và Dự toán bổ sung, phát sinh để đề xuất
  • Làm chủ Excel và mọi phần mềm để sử dụng lập Dự toán
XEM NGAY

 


Chia sẻ mới nhất

0879.888.986