Lập nhanh bảng đơn giá Nhân công xây dựng địa phương với bảng Excel sẵn có trong 20s - Học dự toán xây dựng

Lập nhanh bảng đơn giá Nhân công xây dựng địa phương với bảng Excel sẵn có trong 20s - Học dự toán xây dựng

 

Câu hỏi: "Em muốn tính nhân công 4/7 nhóm 4 nhưng báo giá của địa phương chỉ có thế này là phải làm thế nào?"

Nếu biết rõ về dự toán, bạn sẽ rất chủ động khi đấu thầu/dự trù chi phí/lập kế hoạch:

 • Hiểu được cách tính dự toán của tư vấn như thế nào để có giá chào phù hợp hơn.

 • Hiểu được địa phương quy định về nhân công thấp/rất thấp như thế nào để có kế hoạch chi phí.

Chỉ mất có 20s nhưng bạn sẽ hiểu rõ thêm về bản chất việc lập giá nhân công theo quy định hiện hành:

 • Theo quy định hiện nay mỗi địa phương sẽ công bố bảng giá nhân công cho tỉnh/thành.

 • Giá này được tính cho từng nhóm, và bậc là bậc bình quân (3,5/7)

 • Khi tính theo định mức, bậc nhóm mỗi công việc nó khác nhau, thì có thể dùng bảng Excel ở đây để nhập như video hướng dẫn

Bạn có thể xem Video hướng dẫn lập đơn giá nhân công trên Excel như sau:

Ghi chú: Các công tác làm đường bộ, đường sắt, sân bay, bến cảng, có nhân công thuộc Nhóm 4!

HỌC DỰ TOÁN ONLINE

  • Hiểu rõ trình tự từng bước lập dự toán xây dựng Step-by-Step
  • Triển khai đo bóc khối lượng chi tiết để Tổng hợp vật tư chính xác
  • Lập Dự toán xây dựng - Dự toán bổ sung, phát sinh để đề xuất CĐT
  • Chủ động lập đơn giá dự toán, dự thầu, giá trị khối lương thanh toán
  • Làm chủ EXCEL và mọi phần mềm để lập dự toán

THAM GIA KHÓA HỌC

 

0879.888.986