Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung-Phu-Yen.1

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Chủ đầu tư và các cơ quan tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi sử dụng thông tin về giá vật liệu xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật liệu xây dựng, giá theo công bố, báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp để xem xét, lựa chọn loại vật liệu xây dựng đạt chuẩn và xác định giá vật liệu xây dựng phù hợp với giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát.

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên các thời điểm

Quý I năm 2021

Công bố số 14_CBGVL_SXD ngày 01.02.2021 CBGVL tháng 1 năm 2021 Phú Yên

Công bố số 25_CBGVL_SXD ngày 03.03.2021 CBGVL tháng 2 năm 2021 Phú Yên

Công bố số 42_CBGVL_SXD ngày 02.04.2021 CBGVL tháng 3 năm 2021 Phú Yên

Quý II năm 2021

Công bố số 60_CBGVL_SXD ngày 05.05.2021 CBGVL tháng 4 năm 2021 Phú Yên

Công bố số 73_CBGVL_SXD ngày 03.06.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Phú Yên

Công bố số 95_CBGVL_SXD ngày 05.07.2021 CBGVL tháng 6 năm 2021 Phú Yên

Quý III năm 2021

Công bố số 101_CBGVL_SXD ngày 02.08.2021 CBGVL tháng 7 năm 2021 Phú Yên

Công bố số 106_CBGVL_SXD ngày 06.09.2021 CBGVL tháng 8 năm 2021 Phú Yên

Quý I năm 2020

Công bố số 11_CBGVL_SXD ngày 03.02.2020 CBGVL tháng 1 năm 2020 Phú Yên

Công bố số 30_CBGVL_SXD ngày 03.03.2020 CBGVL tháng 2 năm 2020 Phú Yên

Công bố số 59_CBGVL_SXD ngày 01.04.2020 CBGVL tháng 3 năm 2020 Phú Yên

Quý II năm 2020

Công bố số 74_CBGVL_SXD ngày 04.05.2020 CBGVL tháng 4 năm 2020 Phú Yên

Công bố số 101_CBGVL_SXD ngày 03.06.2020 CBGVL tháng 5 năm 2020 Phú Yên

Công bố số 136_CBGVL_SXD ngày 01.07.2020 CBGVL tháng 6 năm 2020 Phú Yên

Quý III năm 2020

Công bố số 162_CBGVL_SXD ngày 03.08.2020 CBGVL tháng 7 năm 2020 Phú Yên

Công bố số 188_CBGVL_SXD ngày 01.09.2020 CBGVL tháng 8 năm 2020 Phú Yên

Công bố số 220_CBGVL_SXD ngày 02.10.2020 CBGVL tháng 9 năm 2020 Phú Yên

Quý IV năm 2020

Công bố số 241_CBGVL_SXD ngày 02.11.2020 CBGVL tháng 10 năm 2020 Phú Yên

Công bố số 271_CBGVL_SXD ngày 03.12.2020 CBGVL tháng 11 năm 2020 Phú Yên

Công bố số 01_CBGVL_SXD ngày 04.01.2021 CBGVL tháng 12 năm 2020 Phú Yên

0879.888.986