Tài liệu xây dựng
Chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia mới (Hệ thống e-GP)

Chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia mới (Hệ thống e-GP)

Từ 01/7/2022 các tài khoản người dùng đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia cũ (chạy trên Internet Explorer) sẽ cần chuyển đổi sang Hệ thống e-GP để sẵn sàng vào ngày 01/8/2022 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực, đồng thời Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (Hệ thống e-GP) sẽ chính thức vận hành.

[PDF-WORD] Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Siêu Thông tư về đấu thầu từ tháng 9/2022

[PDF-WORD] Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT Siêu Thông tư về đấu thầu từ tháng 9/2022

Ngày 31/5/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Đây có thể gọi là 01 siêu Thông tư về Đấu thầu vì các quy định quan trọng được quy định trong đó.

0879.888.986