Tài liệu xây dựng
[Mới nhất] Đơn giá nhân công xây dựng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Thành phố Hồ Chí Minh 2021

[Mới nhất] Đơn giá nhân công xây dựng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Thành phố Hồ Chí Minh 2021

Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP..

0879.888.986