Biện pháp thi công
Mẫu bản vẽ triển khai Shop drawing công trình dân dụng

Mẫu bản vẽ triển khai Shop drawing công trình dân dụng

Trước khi thi công thì nhà thầu thi công thường sẽ căn cứ vào bản vẽ thiết kế của Tư vấn thiết kế để triển khai thi công, tuy nhiên bản vẽ vẽ này chỉ thể hiện ở mức cơ bản. Sẽ có rất nhiều chi tiết, cấu kiện, … chúng ta không thể căn cứ vào đó để triển khai thi công trên hiện trường được. Lúc này chúng ta cần bản vẽ shop drawing.

Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Trọn bộ biện pháp thi công sàn treo, sàn thao tác Gondola công trình nhà cao tầng, file có tổng cộng 33 bản vẽ, thể hiện chi tiết các bước triển khai thi công lắp đặt từ lúc bắt đầu triển khai thi công cho tới hoàn thiện của công trình. Bản vẽ biện pháp thi công này có các bản vẽ nổi bật như: Mặt bằng bố trí Gondola tầng thượng, mặt đứng Gondola, chi tiết lắp đặt gondola.

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Trọn bộ biện pháp thi công móng tuabiner trụ điện gió, file có tổng cộng 11 bản vẽ, thể hiện chi tiết các bước triển khai thi công từ lúc bắt đầu cho tới hoàn thiện lớp áo đường của móng công trình. Các bản vẽ nổi bật bao gồm: trắc đạc nền móng, trình tự thi công giai đọan 1 đào đất và bê tông móng turbine, trình tự thi công giai đoan 2 gia cố nền và thi công kết cấu đường.

Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng là công việc ở mọi dự án, từ lúc nhà thầu thi công xây dựng ký hợp đồng với Chủ đầu tư bắt đầu việc triển khai thi công xây dựng. Bên cạnh đó có thể là sự bàn giao giữa nhà thầu chính, nhà thầu phụ hoặc giữa các tổ đội thi công sản xuất với nhau. HTN gửi tới các bạn 2 mẫu biên bản bàn giao mặt bằng, trên cơ sở này bạn có thể chỉnh sửa cho phù hợp

Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về  quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng áp dụng với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 và thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2011.

Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4447:2012 hay được gọi là tiêu chuẩn đào đất hố móng được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia. TCVN 4447:2012 quy định các yêu cầu phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác đất theo phương pháp khô (bằng máy đào, xúc...), phương pháp ướt (bằng cơ giới thủy lực...), phương pháp khoan nổ mìn trong xây dựng, cải tạo nhà và công trình.

0879.888.986