Sổ tay kinh nghiệm làm hiện trường xây dựng

Sổ tay kinh nghiệm làm hiện trường xây dựng

Sổ tay kinh nghiệm làm hiện trường xây dựng được tổng hợp kiến thức nhiều năm làm nghề của nhiều ae kỹ sư xây dựng. Tài liệu trọn bộ bao gồm 6 nội dung chính được viết rất chi tiết, bài bản từ A-Z phục vụ cho kỹ sư xây dựng từ hồ sơ tới hiện trường.

Nội dung sổ tay kinh nghiệm làm hiện trường xây dựng

  • Mô tả công việc kỹ thuật thi công
  • Bảng mô tả công việc các công tác cơ bản
  • Phương pháp xử lý lỗi công trình
  • Dung sai trong công trình
  • Trắc địa trong công trình
  • Nghiệm thu công trình
Sổ tay kinh nghiệm làm hiện trường xây dựng
Mô tả công việc của kỹ thuật thi công
Sổ tay kinh nghiệm làm hiện trường xây dựng
Bảng mô tả công việc các công tác cơ bản
Sổ tay kinh nghiệm làm hiện trường xây dựng
Nghiệm thu trên hiện trường 1 số công tác cơ bản
Sổ tay kinh nghiệm làm hiện trường xây dựng
Bảng mô tả 1 số lỗi thường gặp trên hiện trường xây dựng

Các bạn thực hiện tải Sổ tay kinh nghiệm làm hiện trường xây dựng theo file đính kèm dưới đây:

0879.888.986