Quyết định hoãn kỳ thi sát hạch CCHN Đấu thầu Kỳ 29 và điều chỉnh kế hoạch thi năm 2021

Quyết định hoãn kỳ thi sát hạch CCHN Đấu thầu Kỳ 29 và điều chỉnh kế hoạch thi năm 2021

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bên COVID-19

Ngày 11/6/2021 Cục Quản lý Đấu thầu ban hành Quyết định số 833/QĐ-QLĐT về việc Hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 29 và điều chỉnh kế hoạch thi năm 2021

Hoãn tổ chức thi sát hạch cấp CCHN Kỳ 29: 

Thời gian tổ chức thi: 25/07/2021

Thời gian đăng ký dự thi: muộn nhất đến ngày 30/6/2021

Thời hạn nộp chi phí dự thi: muộn nhất 16h00 ngày 05/07/2021

Điều chỉnh kế hoạch thi sát hạch cấp CCHN Đấu thầu năm 2021 nêu tại Thông báo số 37/TB-QLĐT ngày 08/01/2021:

- Dự kiến thời gian tổ chức thi điều chỉnh:

+ Kỳ 30: ngày 19/9/2021

+ Kỳ 31: ngày 21/11/2021

+ Hủy kỳ 32

Xem thêm Thông báo số 37/TB-QLĐT


Có thể bạn chưa biết:

Để chuẩn bị tốt cho việc ôn thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu, bạn cần:

  • Hiểu rõ quy chế dự thi chứng chỉ hành nghề theo quy định mới nhất
  • Chủ động chuẩn bị tài liệu ôn tập và dự thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu
  • Thành thạo trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong kỳ thi
  • Nắm được quy định để triển khai ý/dàn ý trả lời tự luận

Tham gia khóa học Chiến lược ôn thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu, bạn sẽ:

  • Được hướng dẫn chi tiết tất cả nội dung cần chuẩn bị
  • Được cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết để ôn tập trong quá trình chuẩn bị dự thi
  • Tự kiểm tra thành tích ôn thi thông qua kết quả thi thử trắc nghiệm trên hệ thống chuẩn của HocThatNhanh.vn

Bạn cần ôn tập thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thì không thể bỏ qua khóa học này

Khóa học chiến lược ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đầu thầu TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN

Kết quả thi Đấu thầu KỲ 27 - 28:

Tỷ lệ học viên của khóa học đã vượt qua kỳ thi luôn ĐẠT trên 95%.


 

0879.888.986