Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu năm 2021

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu năm 2021

Ngày 8/1/2021 Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 37/TB-QLĐT về Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu năm 2021.
Theo đó năm 2021 sẽ tổ chức 5 kỳ thi sát hạch từ kỳ số 28 đến kỳ số 32. Địa điểm thi tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là cố định, còn tại miền Trung có sự thay giữa 3 tỉnh thành Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên - Huế.

Thí sinh bắt buộc phải đăng ký dự thi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://cchn.mpi.gov.vn/dang-ky-thi

Vì số lượng đăng ký mỗi kỳ tại các điểm thi có giới hạn nên các cá nhân có nhu cầu thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu cần lưu ý thời gian đăng ký sớm để không bị lùi lại thi lần sau.

0879.888.986