Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật Đấu thầu là văn bản pháp luật rất quan trọng quy định về lĩnh vực đấu thầu của tất cả các gói thầu, dịch vụ liên quan đến nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Luat-đấu-thầu
Bạn có thể tải về bản về file Word Luật Đấu thầu đã được biên tập rất tiện nghiên cứu tại cuối bài viết.

Cơ quan ban hành và hiệu lực

Luật Đấu thầu mới nhất hiện hành là Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 thay thế Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11

Kết cấu Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu gồm 13 chương với 96 Điều.

Chương I: Quy định chung

Chương II: Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

Chương III: Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu

Chương IV: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu

Chương V: Mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

Chương VII: Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

Chương VIII: Hợp đồng

Chương IX: trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Chương X: Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu

Chương XI: Hành vi bị cấm và xử lý vi phạm về đấu thầu

Chương XII: Giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu

Chương XIII: Điều khoản thi hành

Các văn bản quan trọng hướng dẫn Luật Đấu thầu

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Bạn có thể tải về hoặc nghiên cứu Luật Đấu thầu ngay trên website HocThatNhanh.vn:

0879.888.986