Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng là gì?

Trường hợp Bên mời thầu cần Nhà thầu làm rõ một số nội dung trong hồ sơ dự thầu sẽ gửi yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu qua tiện ích Bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Xem thêm Bên mời thầu yêu cầu Nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu như thế nào?

Làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng là một chức năng cho phép Nhà thầu nhận yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu từ bên mời thầu và trả lời yêu cầu làm rõ thông qua Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia. Khi có thông báo mới nhất từ BMT hệ thống sẽ gửi email cho người phụ trách dự thầu (theo thông tin của Chứng thư số nộp HSDT) và email của lãnh đạo cao nhất của Nhà thầu.

Xem thêm Thời gian làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng

Nhà thầu trả lời yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng như thế nào?

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của Nhà thầu:

1. Chọn menu TIỆN ÍCH ĐẤU THẦU.

2. Chọn Trả lời yêu cầu làm rõ HSDT.

3. Chọn Tìm kiếm

Nhà thầu có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm gói thầu.

4. Trong bảng danh sách gói thầu, chọn gói thầu có yêu cầu làm rõ HSDT ở cột số TBMT chọn .

5. Trong danh sách yêu cầu, chọn yêu cầu cần trà lời ở cột hoạt động chọn Xem.

6. Nhập nội dung trả lời yêu cầu làm rõ và đính kèm (nếu có).

7. Chọn Gửi.

8. Chọn OK.

Lưu ý: Sau khi gửi thành công yêu cầu, hệ thống sẽ gửi thông báo đến email người phụ trách nghiệp vụ BMT và người sử dụng chứng thư số BMT.

Xem thêm Làm rõ Hồ sơ mời thầu qua mạng như thế nào?


enlightened Có thể Bạn chưa biết 

Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA - Đấu nhanh, Thắng nhanh: Bấm để xem chi tiết

  • Giải quyết tất cả các vấn đề về cài đặt hạ tầng mạng, môi trường máy tính, tải file dung lượng lớn từ hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia chỉ với 1 vài thao tác cực đơn giản
  • Tự động xuất bảng khối lượng mời thầu tất cả các gói thầu xây lắp áp dụng đấu thầu qua mạng
  • Tự động nhập đơn giá dự thầu từ file excel lên webform Mẫu 18. Bảng tổng hợp giá dự thầu
0879.888.986