Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng như thế nào?

Làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng là chức năng để nhà thầu gửi yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu đến bên mời thầu thông qua Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia. Nhà thầu không cần gửi văn bản, email hay phương tiện nào khác đến bên mời thầu. Tiết kệm rất nhiều thời gian, công sức, chi phí cho nhà thầu và các thông tin đều được minh bạch, công khai.

THỜI GIAN LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU NHƯ THẾ NÀO?

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng:

- Với  nhà thầu: phải gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

- Với bên mời thầu: nếu cần sửa đổi hồ sơ mời thầu thì việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Xem thêm Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng

NHÀ THẦU GỬI YÊU CẦU LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của Nhà thầu

1. Chọn menu TIỆN ÍCH ĐẤU THẦU.

2. Chọn Yêu cầu làm rõ.

3. Chọn Tìm kiếm

Có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm gói thầu.

4. Ở cột Hoạt động, chọn Yêu cầu làm rõ ở gói thầu cần làm rõ trong bảng danh sách gói thầu.

5. Nhập thông tin làm rõ.

6. Đính kèm file (nếu có).

7. Chọn Gửi .

8. Chọn Ok.

XEM CÂU TRẢ LỜI LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU CỦA BÊN MỜI THẦU

Lưu ý: Sau khi có trả lời yêu cầu làm rõ từ BMT, hệ thống sẽ gửi email thông báo cho người đại diện pháp luật và người phụ trách dự thầu của nhà thầu có yêu cầu làm rõ, và các nhà thầu đã chọn quan tâm đến gói thầu; đồng thời, đăng tải trả lời làm rõ trên Hệ thống tại nơi đăng tải TBMT và HSMT.

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của Nhà thầu

1. Chọn menu TIỆN ÍCH ĐẤU THẦU.

2. Chọn Yêu cầu làm rõ.

3. Chọn Tìm kiếm

Có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm gói thầu, ví dụ: Chọn Đã trả lời tại trường Trạng thái yêu cầu.

4. Trong bảng danh sách gói thầu, chọn gói thầu cần xem nội dung trả lời từ BMT, chọn.

5. Chọn Xem để xem trả lời của BMT ở gói thầu tương ứng.

6. Nhà thầu xem nội dung trả lời và tải về file đính kèm từ Bên mời thầu (nếu có)

Xem thêm Nhà thầu  làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng như thế nào?


enlightened Có thể Bạn chưa biết 

Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA - Đấu nhanh, Thắng nhanh: Bấm để xem chi tiết

  • Giải quyết tất cả các vấn đề về cài đặt hạ tầng mạng, môi trường máy tính, tải file dung lượng lớn từ hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia chỉ với 1 vài thao tác cực đơn giản
  • Tự động xuất bảng khối lượng mời thầu tất cả các gói thầu xây lắp áp dụng đấu thầu qua mạng
  • Tự động nhập đơn giá dự thầu từ file excel lên webform Mẫu 18. Bảng tổng hợp giá dự thầu
0879.888.986