[CẬP NHẬT LIÊN TỤC] Giá nhiên liệu năng lượng khi lập dự toán xây dựng

[CẬP NHẬT LIÊN TỤC] Giá nhiên liệu năng lượng khi lập dự toán xây dựng

Khi lập dự toán xây dựng bắt buộc phải tính giá ca máy và để tính giá ca máy thì không thể không biết tới giá nhiên liệu năng lượng tại thời điểm lập dự toán.

Bạn có thể xem thêm về cách xác định giá ca máy tại đây

Học Thật Nhanh liên tục cập nhật giá nhiên liệu năng lượng mới nhất

Khi có thay đổi từ các Cơ quan như Bộ Công thương, EVN và Petrolimex Học Thật Nhanh sẽ luôn cập nhật tại bảng này nhằm hỗ trợ tốt nhất tới các Anh Chị lập dự toán đặc biệt cho người dùng phần mềm Dự toán XDA, Dự toán PVKT có thể tự động cập nhật vào phần mềm.

Loại nhiên liệu năng lượng Đơn vị tính Giá thông cáo báo chí 01/12/2022 Giá lập dự toán (trước VAT)
Vùng 1 Vùng 2 Vùng 1 Vùng 2
Xăng Ron 95-III Đồng/ lít 22.700 23.150 20.636 21.045
Xăng sinh học E5 Ron 92-II Đồng/ lít 21.670 22.100 19.700 20.091
Dầu điêzen 0,05S-II Đồng/ lít 23.210 23.670 21.100 21.518
Điện năng Đồng/ kWh   1.864,44

Giá nhiên liệu năng lượng khi lập dự toán là gì?

Giá nhiên liệu năng lượng là yếu tố đầu vào không thể thiếu khi tính giá ca máy. Giá nhiên liệu năng lượng bao gồm: giá xăng, giá dầu và giá điện.

Giá xăng dầu xác định như thế nào khi lập dự toán

Tại thời điểm lập dự toán, người lập cần tham khỏa các Thông cáo báo chí của Petrolimex để xác định giá xăng, dầu.

giá xăng dầu khi lập dự toán

Nhìn vào hình ảnh trên các bạn có thể vẫn sẽ còn câu hỏi: có 3 loại xăng, 2 loại dầu biết lấy theo giá loại nào và Vùng 1, Vùng 2 quy định ở đâu?

Chọn loại xăng dầu đưa vào lập dự toán

Tương tự như các xác định giá vật tư khi lập dự toán được quy định trong Phụ lục 04 Thông tư 11/2021/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Giá xăng dầu đưa vào lập dự toán cũng cần đảm bảo: chất lượng khi sử dụng, khả năng huy động sẵn có trên thị trường. Vì vậy trong 3 loại xăng: Xăng RON 95-V, Xăng RON 95-III, Xăng sinh học E5 RON 92-II sẽ chọn lấy theo giá Xăng RON 95-III vì mức độ phổ biến hơn cả. Thực tế trong các bộ đơn giá ca máy của các địa phương khi công bố đều xác định giá xăng với loại xăng này.

Về giá dầu sử dụng sẽ chọn Dầu Điêzen 0,05S-II.

Chọn Vùng nhiên liệu

Trên thông cáo báo chí bạn có thể thấy thêm thông tin khi xác định giá xăng dầu đó là Vùng 1, Vùng 2. Vậy Vùng nhiên liệu đó quy định tại Quyết định 263/PLX-QĐ-TGĐ ngày 04/05/2022. Khi lập dự toán tại các địa phương Vùng 2 giá nhiên liệu năng lượng lập dự toán sẽ cao hơn.

vùng nhiên liệu khi lập toán

Giá điện xác định tại đâu?

Về giá điện sẽ theo quy định của EVN và Bộ Công thương. Quyết định mới nhất hiện hành về giá điện là: Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Trong QĐ 648 có thể có nhiều giá điện tuy nhiên khi lập dự toán có thể áp với mức giá bán lẻ bình quân quy định tại Điều 1.

 

0879.888.986