Đấu thầu qua mạng là gì?

Đấu thầu qua mạng là gì?

Đấu thầu qua mạng thực sự sẽ trở thành xu hướng tất yếu, trong thời gian sắp tới khi Luật Đấu thầu MỚI được ban hành thì đây còn là quy định bắt buộc 100% với tất cả các gói thầu đấu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh. Bài viết này Học Thật Nhanh sẽ chia sẻ để Bạn có thể hiểu rõ ràng nhất nhé.

I. Đấu thầu qua mạng là gì?

Đấu thầu qua mạng là việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đây là định nghĩa mới nhất theo Luật Đấu thầu 2023. Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia được vận hành trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn/.

đấu thầu qua mạng là gì

Quy định mới nhất về Đấu thầu qua mạng theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT: click để xem chi tiết Thông tư 08

II. Tại sao cần phải đấu thầu qua mạng?

Đấu thầu qua mạng giúp đảm bảo cao nhất các tôn chỉ trong đấu thầu:

  • Tính minh bạch cao nhất. Không có bất kỳ hạn chế nào khi tất cả các nhà thầu đều có thể dễ dàng tiếp cận với các thông tin của gói thầu như kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả mở thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian tham gia trên Hệ thống là thời gian thực, mọi nghiệp vụ của cả BMT và Nhà thầu đều có thể truy vết nên hạn chế tối đa sự gian lận, tiêu cực trong việc nộp thầu, mở thầu.
  • Tính công bằng: mọi nhà thầu đều có quyền tham dự thầu theo năng lực của mình. Nhà thầu trên cả nước chỉ cần có tài khoản, có máy tính kết nối internet đều có thể tham dự thầu.
  • Vì các thông tin đều được sự minh bạch và công bằng tối đa nên đấu thầu qua mạng sẽ đảm bảo tính cạnh tranh tối đa, và hiệu quả kinh tế là yếu tố tất yếu tiếp theo.
  • Ngoài ra việc áp dụng đấu thầu qua mạng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức của các bên trong cả công đoạn mời thầu, lập Hồ sơ dự thầu và đánh giá HSDT.

Lợi ích của đấu thầu qua mạng

III. Gói thầu nào phải đấu thầu qua mạng?

Quy định mới nhất hiện hành tại Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có quy định:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn như sau:

Năm 2023: có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng và đạt tối thiểu 90% số lượng gói thầu và tối thiểu 80% tổng giá trị gói thầu

Năm 2024: có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng và đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

(trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ)

IV. Tham gia Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia như thế nào?

1. Điều kiện cần:

Quy trình đăng ký:

Truy cập website https://muasamcong.mpi.gov.vn/ Bấm nút Đăng ký:

Bước 1: Chọn vai trò trên Hệ thống

Bước 2: Kiểm tra hoặc Nhập các thông tin

Bước 3: In đơn đăng ký -> Ký + Đóng dấu -> Scan lưu thành file PDF

Bước 4: Đính kèm file Đăng ký lên hệ thống và chờ phê duyệt

Thông thường nếu thực hiện đăng ký trước 16h các ngày làm việc trong tuần thì sẽ được phê duyệt ngay trong

2. Điều kiện đủ

Có nhiều vai trò trên hệ thống tuy nhiên 2 vai trò quan trọng nhất là Bên mời thầu và Nhà thầu

2.1. Với Bên mời thầu:

Có gói thầu để đăng tải. Quy trình thực hiện đấu thầu qua mạng:

Bước 1: Đăng thông tin dự án, kế hoạch LCNT

Bước 2: Lập/trình thẩm định/ phê duyệt e-HSMT, đăng tải e-TBMT, làm rõ e-HSMT (nếu có).

Bước 3: Đóng/ Mở thầu; Đánh giá E-HSDT; Xếp

Bước 4: Thương thảo hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Bước 5: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng

2.2. Với Nhà thầu

Có gói thầu để tham dự thầu. Quy trình tham dự thầu:

Bước 1: Tìm kiếm, lựa chọn gói thầu phù hợp để tham dự thầu

Bước 2: Tham dự thầu, hoàn thành các biểu mẫu dự thầu trên Hệ thống và đính kèm các tài liệu khác theo yêu cầu của E-HSMT.

Bước 3: Xem kết quả mở thầu trên mạng (sau khi đóng thầu muộn nhất 2 giờ); Nếu được xếp hạng 1 sẽ được BMT thông báo mời thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

V. Giải pháp Hỗ trợ Đấu thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng mở ra cơ hội cho tất cả các Nhà thầu, tuy nhiên việc tham gia dự thầu vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt với các Nhà thầu mới tham gia Hệ thống. Hiểu được vấn đề này, Học Thật Nhanh với tinh thần hỗ trợ các Nhà thầu luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi vướng mắc qua Hotline/Zalo: 0879 888 186 và cũng có thêm dịch vụ Hỗ trợ đấu thầu qua mạng giúp các nhà thầu mới, các nhà thầu thiếu nhân sự phụ trách về đấu thầu.

Quy trình hỗ trợ đấu thầu qua mạng:

Bước 1: nhận thông tin gói thầu nhà thầu quan tâm hoặc giúp nhà thầu tìm kiếm các gói thầu tiềm năng phù hợp với năng lực của nhà thầu.

Bước 2: lên danh mục các tài liệu nhà thầu cần chuẩn bị

Bước 3: kiểm soát các tài liệu trước khi đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Bước 4: Nộp thầu: hoàn thành các biểu mẫu dự thầu và đính kèm tài liệu lên Hệ thống.

Bước 5: Chờ và tải về Kết quả mở thầu gửi Nhà thầu

Bước 6: Hỗ trợ, tư vấn trong quá trình đánh giá HSDT, Thương thảo hợp đồng nếu yêu cầu.

Nhà thầu có nhu cầu có thể liên hệ Hotline/Zalo: 0879 888 186 hoặc nhập thông tin theo mẫu dưới đây Học Thật Nhanh sẽ liên hệ tới Nhà thầu sớm nhất.

0879.888.986