Thiết bị thi công của Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Thiết bị thi công của Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Vì sao cần kê khai Thiết bị thi công của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia?

Khi tham dự thầu các gói thầu qua mạng, với những gói thầu có yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt nhà thầu dự kiến đưa vào tham gia thực hiện gói thầu. Để thực hiện việc kê khai này 1 cách nhanh nhất trên webform bằng cách Tìm kiếm và chọn lựa nhân sự đã kê khai trong Hồ sơ năng lực của Nhà thầu.

Kê khai Thiết bị thi công của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia như thế nào?

Kê khai từng thiết bị thi công trực tiếp trên webform

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của Nhà thầu

1. Chọn menu Hồ sơ năng lực

2. Chọn Thiết bị thi công

3. Chọn Thêm thiết bị

4. Tiến hành kê khai các thông tin về thiết bị

5. Chọn Lưu thông tin

6. Sau khi Lưu thông tin cần bấm Công khai để tiến hành dự thầu với thông tin này

Lưu ý: Nếu có thay đổi hệ thống sẽ cập nhật các lần thay đổi tại trường Phiên bản [00] [01]…Nhà thầu có thể sử dụng chức năng import dữ liệu về thiết bị bằng cách nhập dữ liệu vào file excel mẫu sau đó đính kèm file Excel mẫu lên Hệ thống. nó thể sử dụng cách in

Kê khai hàng loạt thiết bị thi công bằng cách import file Excel

1. Nhà thầu tải file mẫu trên hệ thống hoặc bấm nút TẢI FILE MẪU THIẾT BỊ THI CÔNG ở cuối bài viết (có thể chỉnh sửa linh động hơn)

Đăng nhập Nhà thầu-> Hồ sơ năng lực -> Thiết bị thi công -> Import Excel -> Maubieuthietbithicong.xlsx

2. Nhà thầu nhập thông tin thiết bị tại File excel

Nhập dữ liệu tại sheet: Thông tin thiết bị. Nhập từ dòng thứ 3 (Các trường * là bắt buộc nhập)

3. Nhà thầu Import thông tin thiết bị

Nhà thầu chọn browse để tìm file excel đã lưu. Chọn file.

Chọn Cập nhật thông tin thiết bị để hoàn tất

Các thông tin cập nhật qua file Excel sẽ ở luôn chế độ Công khai, Nhà thầu có thể sử dụng để tham gia dự thầu được ngay sau khi import thành công.

Xem thêm Đăng tải Năng lực tài chính của Nhà thầu

Xem thêm Đăng tải  Năng lực tài chính của Nhà thầu

Xem thêm Đăng tải hồ sơ nhân sự  của Nhà thầu

0879.888.986