Nhân sự chủ chốt của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Nhân sự chủ chốt của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Vì sao cần kê khai Nhân sự chủ chốt của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia?

Khi tham dự thầu các gói thầu qua mạng, với những gói thầu có yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt nhà thầu dự kiến đưa vào tham gia thực hiện gói thầu. Để thực hiện việc kê khai này 1 cách nhanh nhất trên webform bằng cách Tìm kiếm và chọn lựa nhân sự đã kê khai trong Hồ sơ năng lực của Nhà thầu.

Kê khai Nhân sự chủ chốt của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia như thế nào?

Kê khai từng nhân sự chủ chốt trực tiếp trên webform

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của Nhà thầu.

1. Chọn menu Hồ sơ năng lực.

2. Chọn Nhân sự chủ chốt

3. Chọn Thêm nhân sự

4. Tiến hành kê khai các thông tin về nhân sự

5. Chọn Lưu thông tin

6. Sau khi Lưu thông tin cần bấm Công khai để có thể truy xuất gọi lên webform khi tham dự thầu qua mạng

Lưu ý: Nếu có thay đổi hệ thống sẽ cập nhật các lần thay đổi tại trường Phiên bản [00] [01]… Nhà thầu có thể sử chức năng import dữ liệu về nhân sự chủ chốt bằng cách nhập dữ liệu vào file excel mẫu sau đó đính kèm file Excel mẫu lên Hệ thống.

Kế khai hàng loạt nhân sự chủ chốt bằng import file Excel

1. Nhà thầu tải file mẫu trên Hệ thống hoặc Bấm  nút TẢI FILE MẪU ở dưới bài viết này (file mẫu này linh động chính sửa hơn file trên Hệ thống)

Đăng nhập Nhà thầu-> Hồ sơ năng lực -> Nhân sự chủ chốt -> Import excel -> Maubieunhansuchuchot.xlsx

2. Nhà thầu nhập thông tin nhân sự tại File excel (tối đa 30 nhân sự)

Nhập dữ liệu tại sheet: Thông tin nhân sự

Nhà thầu nhập từ dòng thứ 3 (Các trường * là bắt buộc nhập)

Tiếp theo nhập dữ liệu tại sheet: Kinh nghiệm chuyên môn nhân sự

Nhà thầu nhập chính xác Số định danh/ CMTND từ sheet Thông tin nhân sự. Hệ thống căn cứ vào thông tin này để import dữ liệu đúng với tên nhân sự, do vậy cần chú ý nhập chính xác.

Sau khi hoàn thiện đầy đủ 2 sheet lưu lại file và thực hiện import nhân sự lên hệ thống để hoàn thành

3. Nhà thầu Import thông tin nhân sự

Nhà thầu chọn browse để tìm file excel đã lưu. Chọn file.

Chọn Cập nhật thông tin nhân sự để hoàn tất.

Lưu ý: trong file Excel import lên chỉ được tối đa 30 người và không có Số định danh/ CMTND được trùng với nhân sự đã Công khai (nếu trùng sẽ không import được). Nhân sự được Import lên sẽ được Công khai luôn không cần thao tác công khai thủ công như cách nhập trực tiếp trên webform.

Xem thêm Đăng tải Năng lực tài chính của Nhà thầu

Xem thêm Đăng tải  Năng lực tài chính của Nhà thầu

Xem thêm Đăng tải hồ sơ máy móc thiết bị của Nhà thầu

0879.888.986