Khóa học lập hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng xây dựng 2021

Giảng viên: Vũ Minh Hoàn
Người đồng hành
Vũ Minh Hoàn
Ths. Quản lý xây dựng
• Ths.Quản lý xây dựng, Ks.Định giá hạng I-BXD
• 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế xây dựng
• 3 năm kinh nghiệm quản lý chi phí dự án PPP
• Tác giả phần mềm XDAddins for Excel Pro, Dự toán XDA
• Tác giả cuốn sách Excel VBA thực chiến.
Đi vào bản chất vấn đề, nói thẳng, không lòng vòng.
Giúp bạn nắm được kiến thức một cách đơn giản và ứng dụng ngay vào thực tế công việc.


0879.888.986