Giá gói thầu là gì? Toàn bộ quy định cần biết về Giá gói thầu

Giá gói thầu là gì? Toàn bộ quy định cần biết về Giá gói thầu

Giá gói thầu là gì? Quy định mới nhất Nhà thầu cần biết về giá gói thầu. Qua bài này, hãy cùng HocThatNhanh tìm hiểu tất cả những nội dung quan trọng nhất về Giá gói thầu trước khi bắt đầu tham gia đấu thầu, và lập hồ sơ dự thầu

Giá gói thầu là gì?

 • Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đó là giải tích từ ngữ về Giá gói thầu theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
 • Nói một cách khác, Giá gói thầu là mức ngân sách tối đa dành cho một gói thầu cụ thể được chủ đầu tư phê duyệt, đó là một trong những cơ sở để xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu và phê duyệt trúng thầu.

Giá gói thầu quy định mới nhất

Giá gói thầu được sử dụng có ý nghĩa gì?

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 • Giá gói thầu là căn cứ phân loại quy mô gói thầu, hạn mức chỉ định thầu do Chính phủ quy định.
 • Dùng để xác định giá trị bảo đảm dự thầu quy định tại Điều 11 Luật đấu thầu số 43: "Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể"
 • Đơn giá trong giá gói thầu làm cơ sở để hiệu chỉnh sai lệnh của hồ sơ dự thầu
 • Dùng làm căn cứ xác định điều kiện trúng thầu khi nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Giá gói thầu làm căn cứ xác định chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 • Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển:

a) Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;

b) Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

 • Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng;

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

 • Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất:

a) Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;

b) Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Trong quá trình ký hợp đồng

 • Trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt Giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt; nếu dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.
 • Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt Giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt. Trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.
 1. Cài đặt môi trường máy tính tham gia hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia chỉ với 1-Click
 2. Tự động xuất bảng khối lượng mời thầu trên Webform ra file Excel để lập giá dự thầu
 3. Tự động nhập đơn giá dự thầu từ file excel lên webform Mẫu 18. Bảng tổng hợp giá dự thầu

👉 Dành cho tất cả các Nhà thầu: Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA

Các căn cứ xác định giá gói thầu

 • Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên.
 • Trường hợp dự toán đã được phê duyệt trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì căn cứ dự toán để lập giá gói thầu.
 • Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng (chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng cho các khoản tạm tính (nếu có)), phí, lệ phí và thuế.
 • Đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không. Chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định.
 • Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Trên đây là tổng hợp của HocThatNhanh về những quy định cần biết về Giá gói thầu để nhà thầu, bên mời thầu cùng tham khảo.

Hãy cùng chia sẻ để nội dung này có ích với nhiều người hơn nữa

 

0879.888.986