Chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD có thay đổi gì và Bảng nội suy MỚI NHẤT

Chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD có thay đổi gì và Bảng nội suy MỚI NHẤT

Chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng là hai khoản mục chi phí chắc chắn phải có trong dự toán chi phí xây dựng của bất kỳ dự án nào. Để xác định hai khoản mục chi phí này, ngày 31/08/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng với Phụ lục 8 là định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Bạn có thể nghiên cứu và tải về Thông tư 12/2021/TT-BXD tại đây

Bài viết này Học Thật Nhanh sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định mới nhất tại Thông tư 12/2021/TT-BXD và bạn có thể TẢI VỀ file Excel tự động nội suy tính toán tại cuối bài viết.

Thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

- Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

- Đối với dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí nằm trong khoảng quy mô chi phí ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD thì định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo công thức nội suy:

Trong đó:

+ Nt : Định mức CP QLDA, TVĐTXD theo quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính; đơn vị tính: tỉ lệ %;

+ Gt : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

+ Ga, Gb : Quy mô chi phí XD hoặc quy mô chi phí TB hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị tương ứng là cận trên/ cận dưới quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

+ Na, Nb : Định mức chi phí CP QLDA, TVĐTXD tương ứng với Ga, Gb; đơn vị tính: tỉ lệ %;

Định mức chi phí quản lý dự án

Bảng Định mức chi phí quản lý dự án

- Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này chưa bao gồm chi phí để chủ đầu tư trực tiếp thực hiện công việc thẩm định (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và thẩm định dự toán xây dựng. Chi phí để chủ đầu tư trực tiếp thẩm định các công việc trên xác định bằng 80% chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư này và bổ sung thêm vào nguồn chi phí quản lý dự án.

- Chi phí quản lý dự án của dự án đầu tư xây dựng công trình hàng không xác định theo định mức chi phí của loại công trình dân dụng.

Đây là điểm thay đổi nổi bật nhất tại Phụ lục 8 Thông tư 12/2021/TT-BXD so với Thông tư 16/2019/TT-BXD. Tất cả các định mức tỷ lệ chi phí quản lý dự án đều tăng với mức tăng khoảng 5% đối với các loại công trình dân dụng, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật; tăng khoảng 3% với công trình công nghiệp và công trình giao thông.

Cách xác định chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (tại bảng 1.1) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư của dự án.

Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán công trình xác định theo định mức tỷ lệ (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán công trình.

Một số trường hợp chi phí quản lý dự án được điều chỉnh

  • Các dự án đầu tư xây dựng trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn) theo quy định của Chính phủ: điều chỉnh với hệ số k = 1,35.
  • Dự án trải dài theo tuyến trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên hoặc dự án gồm các công trình riêng biệt được xây dựng trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau: điều chỉnh với hệ số k = 1,1.
  • Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án: điều chỉnh với hệ số k = 0,8.
  • Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50% tổng chi phí xây dựng và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt thì điều chỉnh với hệ số k = 0,8.
  • Trường hợp dự án được quản lý theo các dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác sử dụng độc lập hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì chi phí quản lý dự án xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần.

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Với 24 Bảng định mức tỷ lệ và các Trị số trong các bảng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng không có sự thay đổi so với Thông tư 16/2019/TT-BXD. Tại các Bảng định mức tỷ lệ đều có phần thuyết minh hướng dẫn áp dụng.

Các bạn có thể tải file WORD Phụ lục 8 Thông tư 12/2021/TT-BXD để dễ dàng nghiên cứu hơn tại đây: BẤM ĐỂ TẢI VỀ

Một số thay đổi đổi so với Thông tư 16/2016/TT-BXD như sau:

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình dân dụng điều chỉnh với hệ số k = 1,2 gồm: Sân vận động quốc gia, sân thi đấu quốc gia; nhà thi đấu thể thao quốc gia; Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày quốc gia; Trụ sở làm việc của các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương và cấp hành chính tương đương;

- Chi phí thiết kế công trình hàng không (trừ khu bay) áp dụng theo định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng (ban hành tại bảng 2.4 và bảng 2.5 kèm theo Thông tư này). Riêng chi phí thiết kế công trình nhà ga hàng không áp dụng theo định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng và điều chỉnh với hệ số k = 1,2.

Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư xác định như sau:

- Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thì chi phí thẩm định xác định bằng 15% chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại Thông tư này.

- Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư trực tiếp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thì chi phí thẩm định xác định bằng 80% chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại Thông tư này.

Tự động nội suy định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Học Thật Nhanh chia sẻ cùng bạn file Excel tự động nội suy định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Bạn chỉ cần chọn hoặc nhập thông số cần thiết, Bảng tính sẽ tự động tra cứu và nội suy chính xác các định mức tỷ lệ quy định trong Phụ lục 8 Thông tư 12/2021/TT-BXD.

Bạn có thể tải về Bảng Excel tự động nội suy chi phí QLDA và TVĐT xây dựng tại cuối bài viết
Bạn có thể tải về Bảng Excel tự động nội suy chi phí QLDA và TVĐT xây dựng

 

0879.888.986