Spec là gì? Tìm hiểu quy định về Chỉ dẫn kỹ thuật dành cho Kỹ sư xây dựng

Spec là gì? Tìm hiểu quy định về Chỉ dẫn kỹ thuật dành cho Kỹ sư xây dựng

Lại thêm một kỳ giãn cách xã hội, chợt thèm những ngày hè thi công đường nắng vỡ đầu không có chỗ trú, vì trú thì ăn phạt ngay, nhưng tay thì vẫn là tập Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Anh em kỹ sư của HocThatNhanh có người từng làm cao tốc, có người làm quốc lộ, có người làm dân dụng, dù dự án nào thì cũng đều phải đọc quá nhiều Chỉ dẫn kỹ thuật, là phải đọc đến mức có lúc còn thuộc. Tại sao cần phải như vậy? Nếu như những quyển giáo trình của các bạn sinh viên có thể vẫn mới toanh từ đầu kỳ cho đến cuối kỳ, Chỉ dẫn kỹ thuật kỹ sư xây dựng để ở ban điều hành thường nát bét vì quá nhiều lần mở ra mở vào. HocThatNhanh sẽ chia sẻ với các bạn mới bắt đầu hiểu rõ thêm về tài liệu quan trọng này ở đây

Spec là gì - chỉ dẫn kỹ thuật HocThatNhanh.vn

SPEC là gì?

 • Spec là một cách nói ngắn ngọn của Specification, viết một cách đầy đủ là có nghĩa là Technical Specification có nghĩa là chỉ dẫn kỹ thuật.
 • Spec là một bản mô tả chi tiết về các thông số kỹ thuật của các hạng mục công việc trong cả dự án công nghệ và dự án đầu tư xây dựng
 • Trong khóa học lập hồ sơ quản lý chất lượng của HocThatNhanh, chắc hẳn bạn đã nghe giải thích từ ngữ về SPEC: "Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng"

Ý nghĩa của Chỉ dẫn kỹ thuật - SPEC là gì?

 • Chỉ dẫn kỹ thuật SPEC được các bên sử dụng để kiểm soát chất lượng, đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật của từng công việc thực hiện trong dự án
 • Chỉ dẫn kỹ thuật SPEC cũng là một thành phần phải để hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt đáp ứng Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
 • Quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng, nhà thầu sản xuất, chế tạo phù hợp với yêu cầu của thiết kế cũng được nêu rõ trong chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình
 • Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật
 • Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu

Quy định về chỉ dẫn kỹ thuật trong dự án xây dựng

Căn cứ pháp lý mới nhất:

 1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
 2. Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 
 3. Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Các quy định cụ thể HocThatNhanh muốn chia sẻ để Kỹ sư xây dựng cần biết:

 • Chỉ dẫn kỹ thuật trong dự án xây dựng là cơ sở để các bên thực hiện việc giám sát thi công, thi công và nghiệm thu các công tác trong quá trình công trình xây dựng.
 • Trong hồ sơ mời thầu thi công, chỉ dẫn kỹ thuật trong xây dựng được lập và phê duyệt là một thành phần và cũng là cơ sở để chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu sử dụng để quản lý thi công và nghiệm thu chất lượng. Bạn có thể xem một chỉ dẫn kỹ thuật đơn giản trong hồ sơ mời thầu do HocThatNhanh chia sẻ tải về tại đây
 • Trong dự án xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật được lập phải phù hợp với các Quy chuẩn quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, và yêu cầu của thiết kế được phê duyệt.
 • Trong mỗi giai đoạn thực hiện, Chỉ dẫn kỹ thuật SPEC được sử dụng với vai trò quan trọng khác nhau:

+ Trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Spec là căn cứ để các nhà thầu lập đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính, báo giá chào thầu với Chủ đầu tư.

+ Trong giai đoạn chuẩn bị trước thi công, Spec là căn cứ để nghiệm thu vật liệu đầu vào và thực hiện các công tác chuẩn bị khác.

"Vật liệu, cấu kiện sử dụng cho công trình xây dựng phải theo đúng thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đã được phê duyệt, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa" - Điều 110. Vật liệu xây dựng - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

+ Trong quá trình thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được dùng là cơ sở để đo đạc tính toán khối lượng, nghiệm thu chất lượng các công việc xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công trình.

Chỉ dẫn kỹ thuật - SPEC do bên nào lập?

 • Theo quy định hiện hành, đối với các dự án trong nước, tư vấn thiết kế là đơn vị có trách nhiệm lập chỉ dẫn kỹ thuật trình thẩm tra phê duyệt.
 • Khi nghiên cứu sự khác nhau giữa quy định cũ và quy định mới, các chuyên gia của HocThatNhanh thấy rằng theo quy định trước đây trong Nghị định 46/2015/NĐ-CP có quy định tại Điều 19 Khoản 3: "Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II. Đối với công trình di tích và các công trình còn lại, chỉ dẫn kỹ thuật có thể được lập riêng hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng công trình", nhưng tại Nghị định thay thế chưa đề cập vấn đề này.
 • Đối với dự án có nguồn vốn đầu tư tư nhân hoặc nước ngoài thì tùy vào yêu cầu của Chủ đầu tư, SPEC có thể do tư vấn thiết kế hoặc cũng có thể được tổng thầu, nhà thầu đề xuất với bản vẽ Shop drawing để phục vụ cho công tác báo giá, thương thảo, ký hợp đồng và nghiệm thu thanh toán

Kết cấu của Chỉ dẫn kỹ thuật dự án

Mục lục của một tập chỉ dẫn:

 • Mục 01000 - Các điều khoản chung
 • Mục 01050 - Các công việc chung
 • Mục 01100 - Huy động và giải thể của nhà thầu
 • Mục 01150 - Tài liệu trình nộp của nhà thầu
 • Mục 01160 - Cung cấp bảo hiểm công trình
 • Mục 01200 - Bản vẽ nhà thầu
 • Mục 01300 - Kế hoạch công việc
 • Mục 01400 - Báo cáo tiến độ tháng
 • Mục 01500 - An toàn dự án
 • Mục 01600 - Duy trì và đảm bảo giao thông
 • Mục 01620 - Hoàn trả hạ tầng  bị ảnh hưởng do thi công
 • Mục 01700 - Kiểm soát và bảo vệ môi trường
 • Mục 01750 - Phòng thí nghiệm
 • Mục 01800 - Kiểm soát chất lượng của nhà thầu
 • Mục 01900 - Kiểm soát vật liệu
 • Mục 01950 - Kiểm soát bão lũ thiên tai

Chi tiết mỗi mục chỉ dẫn:

 1. Mô tả hạng mục công việc
 2. Yêu cầu về vật liệu
 3. Xác định khối lượng và thanh toán

Spec - chỉ dẫn kỹ thuật đường cao tốc HocThatNhanh.vn

Đây là ví dụ kết cấu một tập chỉ dẫn. Để tham khảo rõ hơn, HocThatNhanh chia sẻ tập chỉ dẫn kỹ thuật dự án đường cao tốc bạn có thể tải về tại đây

Thêm một lưu ý đặc biệt rằng: 

 • Trong quá trình thi công xây dựng, trường hợp phát hiện có sai sót hoặc nội dung không hợp lý trong chỉ dẫn kỹ thuật đã được duyệt thì nhà thầu thi công xây dựng có ý kiến để chủ đầu tư nghiên cứu, xem xét điều chỉnh các nội dung này trong chỉ dẫn kỹ thuật nếu thấy phù hợp làm cơ sở thi công và nghiệm thu.
 • Việc điều chỉnh các nội dung trong chỉ dẫn kỹ thuật phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, tuổi thọ của công trình theo quy định của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình và theo quy định của hợp đồng.

Tổng kết

Trên đây là những nội dung tóm tắt nhất về SPEC và các quy định liên quan tới chỉ dẫn kỹ thuật mà kỹ sư xây dựng cần phải nắm được.

Hãy chia sẻ và nhận những chia sẻ giá trị tiếp theo từ các kỹ sư của HocThatNhanh nhé.

Chúc Bạn thành công!

 

0879.888.986