Phương pháp triển khai lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng xây dựng từ A-Z

Nội dung đang cập nhật

Giảng viên: Chu Văn Đoàn
Bạn sẽ học được gì

Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật

Nội dung khóa học

1. Vấn đề mấu chốt của công tác triển khai lập hồ sơ chất lượng công trình xây dựng

 • 1.1 Hồ sơ chất lượng công trình bao gồm những gì?
  0.00
 • 1.2 Quy định, văn bản pháp luật cần phải biết khi lập hồ sơ chất lượng
  0.00

2. Lập danh mục hồ sơ pháp lý

 • Video 1
  0.00

3. Hồ sơ nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi đưa vào sử dụng

 • 3.1 Quy trình nghiệm thu vật liệu đầu vào
  0.00
 • 3.2 Thành phần bộ hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào
  0.00
 • 3.3 Căn cứ quy định Pháp luật và căn cứ hồ sơ Pháp lý để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào
  0.00
 • 3.4 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 1: Phân tích biểu mẫu hồ sơ
  0.00
 • 3.5 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 2: Quy hoạch dữ liệu
  0.00
 • 3.6 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 3: Nhập dữ liệu
  0.00
 • 3.7 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 4: Dò tìm, truy xuất dữ liệu
  0.00
 • 3.8 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 4: 2 cách xử lý bảng biểu kiểm tra
  0.00

4. Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng

 • 4.1 Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng
  0.00
 • 4.2 Thành phần bộ hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng
  0.00
 • 4.3 Căn cứ quy định Pháp luật và căn cứ hồ sơ Pháp lý để lập hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng
  0.00
 • 4.4 Phương pháp Lập danh mục nghiệm thu công việc xây dựng
  0.00
 • 4.5 Phương pháp lập hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng - Bước 1+2: Phân tích biểu mẫu hồ sơ và quy hoạch dữ liệu bổ sung
  0.00
 • 4.6 Phương pháp lập hồ sơ nghiệm thu công việc - Bước 3: Nhập dữ liệu
  0.00
 • 4.7 Phương pháp lập hồ sơ nghiệm thu công việc - Bước 4: Dò tìm và truy xuất dữ liệu
  0.00
 • 4.8 Căn cứ quy định Pháp luật và căn cứ hồ sơ Pháp lý để lập các biên bản kiểm tra công việc xây dựng
  0.00
 • 4.9 Phương pháp để lập biên bản kiểm tra dạng Checklist - Bước Nhập dữ liệu
  0.00
 • 4.10 Phương pháp để lập biên bản kiểm tra dạng Checklist - Bước Dò tìm, truy xuất dữ liệu
  0.00
 • 4.11 Phương pháp để lập biên bản kiểm tra dạng bảng biểu kiểm tra - Bước Quy hoạch và nhập dữ liệu
  0.00
 • 4.12 Phương pháp để lập biên bản kiểm tra dạng bảng biểu kiểm tra - Bước Dò tìm và truy xuất dữ liệu
  0.00
 • 4.13 In hàng loạt hồ sơ chất lượng
  0.00
 • 4.14 Căn cứ quy định Pháp luật và căn cứ hồ sơ Pháp lý để lập các kết quả thí nghiệm
  0.00

5. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình

 • 5.1 Căn cứ quy định Pháp luật và căn cứ hồ sơ Pháp lý để lập nhật ký thi công xây dựng công trình
  0.00
 • 5.2 Phương pháp để lập nhật ký thi công xây dựng công trình
  0.00
 • 5.3 In hàng loạt nhật ký thi công xây dựng công trình
  0.00

6. Bản vẽ hoàn công

 • Video 1
  0.00

7. Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Người đồng hành
Chu Văn Đoàn
Kỹ sư xây dựng
Ks. Chu Văn Đoàn – Đồng tác giả cuốn sách Excel xây dựng – Tập 1: Bệ phóng chuyên môn. Với kinh nghiệm trên 7 năm trong nghề, thường xuyên cập nhật thông tư nghị định và vận dụng thành thạo Excel vào việc lập và quản lý hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán công trình xây dựng.

Nhận xét của Học viên
0.0
0 đánh giá
0%
0%
0%
0%
0%
Phương pháp triển khai lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng xây dựng từ A-Z
Liên hệ
Bài học: 29
Thời lượng: 00 giờ 00 phút
Sở hữu khóa học trọn đời
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: PC, Mobile, TV

0879.888.986