Phương pháp triển khai lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng xây dựng từ A-Z

Công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình được diễn ra xuyên suốt trong giai đoạn thực hiện dự án, khối lượng công việc của người lập hồ sơ rất nhiều, đòi hỏi người lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình phải có kiến thức tổng thể và cách làm khoa học để đáp ứng tốt công việc.

Việc lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình có rất nhiều nội dung, để các bạn dễ dàng tiếp cận và nắm bắt tốt các kiến thức chuẩn phục vụ công việc, chúng tôi đã biên tập ra nội dung khóa học ngắn gọn, đơn giản, thực chiến đi đúng vào trọng tâm của công tác lập hồ sơ nghiệm thu.

Cung cấp giải pháp toàn vẹn từ kiến thức đến kỹ năng để người mới tiếp cận với công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình vẫn có thể bắt nhịp nhanh và kịp thời với công việc được ngay

Giảng viên: Chu Văn Đoàn
Bạn sẽ học được gì

Nội dung nổi bật của khóa học lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Được học tập trên hồ sơ nghiệm thu thực tế trong dự án
 • Hướng dẫn lập danh mục và tập hợp hồ sơ pháp lý của công trình
 • Phương pháp lập bộ hồ sơ nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng
 • Phương pháp lập bộ hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng
 • Phương pháp lập bộ hồ sơ nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình, công trình để đưa vào sử dụng
 • Hướng dẫn sắp xếp, tập hợp bộ hồ sơ phục vụ giai đoạn thanh toán

Học viên sẽ đạt được gì sau khóa học lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Lập và kiểm soát được 1 bộ hồ sơ nghiệm thu chất lượng hoàn chỉnh
 • Hiểu rõ trình tự thủ tục, văn bản hồ sơ pháp lý cần có của 1 bộ hồ sơ nghiệm thu
 • Thành thạo kỹ năng, kiến thức để lập một bộ hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào
 • Thành thạo kỹ năng, kiến thức để lập một bộ hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng
 • Chủ động triển khai, sắp xếp, hoàn thiện trọn vẹn hồ sơ chất lượng phục vụ thanh toán
 • Thành thạo Excel, sử dụng phần mềm nghiệm thu chất lượng XDA để lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng công trình

Học viên sẽ nhận được khi tham gia khóa học lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình

 • Trọn bộ tài liệu file mềm từ Nghị định, Thông tư liên quan đến nghiệm thu chất lượng công trình 
 • Toàn bộ list danh mục hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào, hồ sơ nghiệm thu công việc... phục vụ khóa học
 • Phần mềm lập hồ sơ chất lượng XDA - bản quyền 1 năm - Ứng dụng lập hồ sơ chất lượng cho mọi loại công trình
 • Tài liệu tham khảo từ quy trình, biểu mẫu của các dự án khác
 • Luôn có sự hỗ trợ, đồng hành của đội ngũ đào tạo HocThatNhanh trong quá trình học tập và làm việc.
Nội dung khóa học

1. Vấn đề mấu chốt của công tác triển khai lập hồ sơ chất lượng công trình xây dựng

 • 1.1 Hồ sơ chất lượng công trình bao gồm những gì?
  Học thử
  2.25
 • 1.2 Quy định, văn bản pháp luật cần phải biết khi lập hồ sơ chất lượng
  Học thử
  4.12
 • 1.3 Lập hồ sơ chất lượng công trình bắt đầu từ đâu?
  Học thử
  7.01

2. Lập danh mục hồ sơ pháp lý

 • 2.1 Lập danh mục hồ sơ pháp lý
  2.14

3. Hồ sơ nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi đưa vào sử dụng

 • 3.1 Quy trình nghiệm thu vật liệu đầu vào
  3.56
 • 3.2 Thành phần bộ hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào
  8.09
 • 3.3 Căn cứ quy định Pháp luật và căn cứ hồ sơ Pháp lý để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào
  10.52
 • 3.4 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 1: Phân tích biểu mẫu hồ sơ
  7.38
 • 3.5 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 2: Quy hoạch dữ liệu
  16.12
 • 3.6 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 3: Nhập dữ liệu
  21.03
 • 3.7 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 4: Dò tìm, truy xuất dữ liệu lần 01
  16.12
 • 3.8 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 4: Dò tìm, truy xuất dữ liệu lần 02
  23.06
 • 3.9 Phương pháp để lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào - Bước 4: Dò tìm, truy xuất dữ liệu lần 03
  11.29

4. Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng

 • 4.1 Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng
  4.35
 • 4.2 Thành phần bộ hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng
  6.45
 • 4.3 Căn cứ quy định Pháp luật và căn cứ hồ sơ Pháp lý để lập hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng
  10.02
 • 4.4 Hướng dẫn cách chuyển biểu mẫu hồ sơ từ file Word, Excel vào Phần mềm lập hồ sơ quản lý chất lượng XDA
  5.00
 • 4.5 Phương pháp lập hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng - Phân tích biểu mẫu hồ sơ
  7.32
 • 4.6 Phương pháp lập hồ sơ nghiệm thu công việc - Thao tác thực hành
  23.31
 • 4.7 Căn cứ quy định Pháp luật và căn cứ hồ sơ Pháp lý để lập các phụ lục, biên bản kiểm tra công việc xây dựng
  4.47
 • 4.8 Phương pháp lập hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng - Các biên bản kiểm tra dạng Checklist
  22.20
 • 4.9 Phương pháp để lập biên bản kiểm tra - nghiệm thu Cao độ, Kích thước hình học lần 1
  25.04
 • 4.10 Phương pháp để lập biên bản kiểm tra - nghiệm thu Cao độ, Kích thước hình học lần 2
  12.48
 • 4.11 Phương pháp để lập biên bản kiểm tra - nghiệm thu Cao độ, Kích thước hình học lần 3
  13.28
 • 4.12 In hàng loạt hồ sơ chất lượng
  7.19
 • 4.13 Xuất mục lục hồ sơ tự động
  3.48
 • 4.14 Căn cứ quy định Pháp luật và căn cứ hồ sơ Pháp lý để lập các kết quả thí nghiệm
  5.59

5. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình

 • 5.1 Căn cứ quy định Pháp luật và căn cứ hồ sơ Pháp lý để lập nhật ký thi công xây dựng công trình
  9.48
 • 5.2 Phương pháp để lập nhật ký thi công xây dựng công trình
  19.35
 • 5.3 In hàng loạt nhật ký thi công xây dựng công trình
  5.21

6. Bản vẽ hoàn công

 • 6.1 Phương pháp triển khai lập Bản vẽ hoàn công
  8.48

7. Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

 • 7.1 Căn cứ quy định Pháp luật và hồ sơ Pháp lý để lập hồ sơ nghiệm thu bộ phận, giai đoạn công trình. Hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng
  7.27
 • 7.2 Phương pháp lập hồ sơ nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình
  3.13
Người đồng hành
Chu Văn Đoàn
Kỹ sư xây dựng
Ks. Chu Văn Đoàn – Đồng tác giả cuốn sách Excel xây dựng – Tập 1: Bệ phóng chuyên môn. Với kinh nghiệm trên 7 năm trong nghề, thường xuyên cập nhật thông tư nghị định và vận dụng thành thạo Excel vào việc lập và quản lý hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán công trình xây dựng.

Nhận xét của Học viên
5.0
3 đánh giá
100%
0%
0%
0%
0%
Phương pháp triển khai lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng xây dựng từ A-Z
1,600,000 799,000
 • Tặng phần mềm Lập và  Quản lý Hồ sơ chất lượng XDA - bản quyền 1 năm
 • Tặng file mềm từ Thông tư, nghị định, quy trình, biểu mẫu của các Dự án khác để bạn tham khảo
 • Đặc Biệt: Giảm thêm 10% với Khách hàng đã mua sản phẩm của HocThatNhanh
Bài học: 33
Thời lượng: 05 giờ 35 phút
Sở hữu khóa học trọn đời
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: PC, Mobile, TV

0879.888.986