Quyết định phê duyệt danh sách và Thông báo triệu tập thí sinh dự thi sát hạch CCHNHĐ đấu thầu kỳ 30-2022

Quyết định phê duyệt danh sách và Thông báo triệu tập thí sinh dự thi sát hạch CCHNHĐ đấu thầu kỳ 30-2022

KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU SÔ 30 NĂM 2022

Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động Đấu thầu kỳ 30 ngày 12/6/2022 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh.

Triệu tập thi sinh thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Thời gian tổ chức thi: Sáng ngày 12/6/2022

Thi môn viết (tự luận)

07h15-07h30: Thí si có mặt, xem sơ đồ phòng thi theo số báo danh

07h45: Thí sinh có mặt tại phòng thi, làm thủ tục tại phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi

08h30-10h: Thi viết (tự luận - trên máy tính)

Thi môn trắc nghiệm

10h15: Thí sinh có mặt tại phòng thi, làm thủ tục tại phòng thi

11h00 - 12h00: Thi trắc nghiệm

Địa điểm tổ chức thi

Điểm thi tại thành phố Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân, số 207 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điểm thi tại tỉnh Khánh Hòa: Trường Đại học Nha Trang số 02 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Điểm thi tại thành phố Hồ Chí Minh: Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, số 324 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ý: Danh sách thí sinh chia theo phòng thi (có gán số báo danh) sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia muộn nhất vào ngày 09/6/2022 và dán tại địa điểm thi muộn nhất ngày 11/6/2022.

Bấm vào link để tải Thông báo triệu tập thí sinh thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 

0879.888.986