Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 29 thi ngày 17/4/2022

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 29 thi ngày 17/4/2022

Quyết định 802/QĐ-QLĐT về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 29

Ngày 22/6/2022 Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 29, tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 29
Bạn có thể tải về Quyết định 802 tại cuối bải viết

Tỷ lệ ĐẠT chứng chỉ hành nghề đấu thầu Kỳ 29

Kỳ thi số 29 tổ chức ngày 17/4/2022 với 958 thí sinh tham dự thi tại 5 Cụm Hội đồng thi.

Tổng thí sinh ĐẠT điểm cấp chứng chỉ là 757 thi sinh, với tỷ lệ ĐẠT là 79% là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 29

Trong thời gian chờ bưu điện chuyển phát chứng chỉ hành nghề đấu thầu về địa chỉ thí sinh đã nhập khi đăng ký. Quyết định này hoàn toàn có hiệu lực chứng minh thay thế về việc thí sinh đã có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

0879.888.986