Hướng dẫn chi tiết phân lớp kết cấu áo đường từ K98, Base, Subbase, CTB, AC19… với 3 bước bằng Lisp Cad

Hướng dẫn chi tiết phân lớp kết cấu áo đường từ K98, Base, Subbase, CTB, AC19… với 3 bước bằng Lisp Cad

Kết cấu áo đường bao gồm những lớp nào?

Kết cấu áo đường mềm (hay gọi là áo đường mềm) gồm có:

 • Tầng mặt làm bằng các vật liệu hạt hoặc các vật liệu hạt có trộn nhựa hay tưới nhựa đường
 • Tầng móng làm bằng các loại vật liệu khác nhau đặt trực tiếp trên khu vực tác dụng của nền đường hoặc trên lớp đáy móng.

Các lớp kết cấu áo đường

Tầng mặt áo đường mềm cấp cao có thể có nhiều lớp gồm lớp tạo nhám, tạo phẳng hoặc lớp bảo vệ, lớp hao mòn ở trên cùng. Bao gồm:

 • Lớp tạo nhám dày 3cm (không tính vào chiều dày chịu lực)
 • Bê tông nhựa chặt AC12.5, AC19
 • Bê tông nhựa rỗng

Tầng móng cũng thường gồm lớp móng trên và lớp móng dưới (các lớp này cũng có thể kiêm chức năng lớp thoát nước). Bao gồm:

 • Lớp cấp phối đá dăm loại I – Base
 • Lớp cấp phối đá dăm loại II – Subbase
 • Lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng - CTB

Lớp đáy móng bao gồm:

 • Lớp đất đắp nền đường K98
 • Lớp đất đắp nền đường K95 CBR (nếu có)

Nền đường bao gồm:

Chiều dày phân lớp của kết cấu áo đường xác định như thế nào?

Chiều dày phân lớp của các lớp trong kết cấu áo đường thường cố định tuân thủ tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu của từng lớp kết cấu

Tầng mặt: Tuân thủ theo chiều dày thiết kế của từng loại kết cấu:

 • Bê tông tạo nhám 3cm, AC12.5, AC19, Bê tông nhựa rỗng chiều dày lấy theo thiết kế.

Tầng móng – tuân thủ quy định trong tiêu chuẩn TCVN 8859:2011 - lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô:

 • Chiều dày mỗi lớp sau khi lu lèn không được lớn hơn 15cm. Trong trương hợp đặc biệt có sử dụng lu hiện đại và sơ đồ lu đặc biệt thì không được vượt quá 18cm – Điều 7.2.3 TCVN 8859:2011
 • Với các tuyến đường nâng cấp cải tạo cần thi công lớp bù vênh thì chiều dày tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 3 lần cỡ hạt lớn nhất danh định Dmax – Điều 7.1.2 TCVN 8859:2011

+ Cấp phối loại Dmax=37.5 mm thích hợp làm lớp móng dưới – Subbase

+ Cấp phối loại Dmax=25 mm thích hợp làm lớp móng trên –Base

+ Cấp phối loại Dmax=19 mm thích hợp làm lớp bù vênh, tạo phẳng.

Lớp đáy móng – K98, K95CBR:

 • Chiều dày được xác định qua lộ trình: Biện pháp thi công thử được chấp thuận -> Báo cáo thi công thử được chấp thuận -> Biện pháp thi công đại trà được chấp thuận.
 • Chiều dày không được lớn hơn chiều dày của đất đắp nền đường K95

Qúy Nhà thầu muốn thuê làm hồ sơ phân lớp nền đường trọn gói, hãy liên hệ cho chúng tôi Tại đây

Nguyên tắc phân lớp kết cấu áo đường

Chiều dày các lớp kết cấu áo đường ổn định giữa các trắc ngang nên bạn có thể phân lớp từ dưới lên hoặc từ trên xuống đều phù hợp.

Thực hành phân lớp kết cấu áo đường bằng 3 bước - Lisp Cad

Phân lớp kết cấu áo đường bạn sử dụng Lisp cad HTTKD sẽ rất nhanh với 3 bước thực hành

Bước 1: Tạo được đường phân lớp mẫu của tất cả các lớp trong kết cấu áo đường trên trắc ngang điển hình

 • Nhập lệnh Polyline (PL) -> Enter -> chọn các đỉnh của đường phân lớp mẫu của kết cấu áo đường: Từ K95CBR (nếu có) -> K98 -> Subbase -> Base -> AC19....
 • Lưu ý: Phải vẽ toàn bộ đường phân lớp mẫu của các lớp kết cấu trên 1 trắc ngang điển hình.

Bước 2: Copy nhanh đường phân lớp mẫu đó sang các trắc ngang còn lại bằng lệnh CTPL

 • Nhập lệnh CTPL -> Enter -> Chọn các layer cần copy - chọn toàn bộ các Polyline mẫu đã vẽ trên trắc ngang điển hình (trừ Polyline đáy kết cấu áo đường) -> Enter -> chọn đường tham chiếu - chọn polyline sát tim đường -> Enter -> Nhập số 1 -> Enter -> Quét chọn toàn bộ trắc ngang để copy.

Bạn cần kiểm tra lại các trắc ngang sau khi đã copy xong. Bước 1 + Bước 2 nhằm mục đích tạo được các đường phân lớp mẫu của tất cả các lớp kết cấu trên toàn bộ trắc ngang. Bạn cần rà soát thật kỹ và hoàn thiện đường phân lớp mẫu để tránh sai sót.

Bước 3: Tiến hành phân lớp bằng lệnh PLK98

 • Nhập lệnh PLK98 -> Enter -> Chọn Layer của đường Polyline vừa tạo -> Chọn hình thức xuất - hàng 5 điểm + chọn text màu tím trắc ngang -> Enter -> Quét chọn toàn bộ trắc ngang
 • Kết quả sẽ là 1 file TXT và bạn có thể copy sang Excel để sử dụng lập hồ sơ chất lượng công trình.

Kết quả phân lớp kết cấu áo đường bằng Lisp cad

Video hướng dẫn chi tiết phân lớp kết cấu áo đường bằng 3 bước

--------------------------------------------

Qúy Nhà thầu muốn thuê làm hồ sơ phân lớp nền đường trọn gói, hãy liên hệ cho chúng tôi Tại đây

0879.888.986