Dịch vụ làm hồ sơ phân lớp nền đường

Dịch vụ làm hồ sơ phân lớp nền đường

Phân lớp đất đắp nền đường là công đoạn đầu tiên của cán bộ QA QC để phục vụ công tác thi công và lập hồ sơ chất lượng nền đường. Công tác phân lớp đất đắp nền đường cần tỉ mỉ, chi tiết và thường mất khá nhiều thời gian. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhanh, gọn, lẹ và chính xác của các nhà thầu chúng tôi cung cấp dịch vụ làm hồ sơ phân lớp nền đường đầy đủ chi tiết

Dịch vụ làm hồ sơ phân lớp hạng mục nền đường

Giá dịch vụ Phân lớp nền đường:

Đầy đủ công việc của tuyến đường:

 • 1,5 triệu - 2 triệu / 1Km đường (theo 8 đầu mục công việc phía dưới)

Theo từng loại công việc:

 • K95: 1 triệu - 1.5 triệu / 1Km đường
 • K98, Base, Subbase....: 100k - 200k/ 1 công việc/ 1 Km (theo 8 đầu mục công việc phía dưới)

Tiến độ thực hiện

Tiến độ thực hiện tùy thuộc theo số Km cần triển khai:

 • Dưới 5Km thực hiện từ 2 - 4 ngày
 • Trên 5Km - 10Km thực hiện từ 5 đến 7 ngày

Các thông số trắc ngang

Các thông số trắc ngang bạn nhận được gồm có:

 • 1. File Excel: Cao độ + Khoảng cách của đường tự nhiên
 • 2. File Excel: Cao độ, khoảng các của đường đào hữu cơ + đường đánh cấp (nếu có)
 • 3. File Excel: Khoảng cách chiếm dụng nền đường (bề rộng dọn dẹp phát quang)
 • 4. File Excel: Thông số phân lớp đất đắp nền đường K95 gồm nền đường + Lề đất
 • 5. File Excel: Thông số phân lớp của kết cấu áo đường từ K95 CBR - K98 - Subbase - Base - AC19... (Toàn bộ kết cấu mặt)
 • 6. File Excel: Khoảng cách + cao độ đào nền đường
 • 7. File Excel: Khoảng cách + cao độ đào khuôn đường
 • 8. File Excel: Khoảng cách + cao độ đường đào đá thiết kế

Kết quả Khách hàng nhận được

File Autocad phân lớp từng trắc ngang

File Autocad phân lớp đất đắp nền đường

File Excel chi tiết các thông số Khoảng cách, cao độ, diện tích của từng lớp đất đắp nền đường K95

File Excel phân lớp đất đắp nền đường

File Excel chi tiết các thông số Khoảng cách, cao độ, bề rộng của từng lớp trong kết cấu áo đường: K98, Base, Subbase, CTB, AC19, AC12.5...

File Excel phân lớp kết cấu áo đường

Điều kiện triển khai:

Khách hàng gửi file trắc ngang + yêu cầu chi tiết cho chúng tôi. Tiến độ thực hiện được tính từ khi 2 bên thống nhất được phương án triển khai chi tiết.

Liên hệ hợp tác

Bạn vui lòng nhắn tin Zalo hoặc gọi điện đến số Hotline của HocThatNhanh 0879 888 986 để được hỗ trợ giải đáp chi tiết

0879.888.986