[Tài Liệu] File Word đầy đủ mục lục của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình

[Tài Liệu] File Word đầy đủ mục lục của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình

Ngày 26 tháng 01 năm 2021 Chính phủ chính thức ra Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2015 về QLCL thi công xây dựng và bảo trì công trình.

Nghị định gồm 54 điều và 09 Phụ lục:

 • + Phụ lục I Phân loại công trình theo công năng sử dụng
 • + Phụ lục II Nhật ký thi công và bản vẽ hoàn công:
 • + Phụ lục III Kế hoạch tổng hợp về an toàn
 • + Phụ lục IV Báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình:
 • + Phụ lục V mẫu Thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
 • + Phụ lục VI Hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
 • + Phụ lục VII Thông báo cáo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng
 • + Phụ lục VIII Danh mục công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp
 • + Phụ lục IX Danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình

Với tài liệu dưới dạng File Word đầy đủ mục lục sẽ giúp các bạn tra cứu thông tin được nhanh chóng, chính xác và tiện lợi, dễ dàng sao chép, ghi chú

------------

Dành cho Kỹ sư xây dựng mong muốn:

 • Lập và kiểm soát được 1 bộ hồ sơ nghiệm thu chất lượng hoàn chỉnh
 • Hiểu rõ trình tự thủ tục, văn bản hồ sơ pháp lý cần có của 1 bộ hồ sơ nghiệm thu
 • Thành thạo kỹ năng, kiến thức để lập một bộ hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào
 • Thành thạo kỹ năng, kiến thức để lập một bộ hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng
 • Chủ động triển khai, sắp xếp, hoàn thiện trọn vẹn hồ sơ chất lượng phục vụ thanh toán
 • Thành thạo Excel, sử dụng phần mềm nghiệm thu chất lượng XDA để lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng công trình

Đăng ký ngay tại đây: Khóa học Phương pháp triển khai lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng xây dựng từ A-Z

 

0879.888.986