Thông báo mời thầu - gói thầu không qua mạng đăng tải như thế nào?

Thông báo mời thầu - gói thầu không qua mạng đăng tải như thế nào?

Thông báo mời thầu - không qua mạng (TBMT các gói thầu đấu thầu trực tiếp) được tạo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hồ sơ mời thầu không qua mạng bao gồm thông báo mời thầu và các tài liệu hồ sơ mời thầu đính kèm (nếu có). Hồ sơ mời thầu được đăng tải cùng với Thông báo mời thầu trên Hệ thống.

(Thông báo mời thầu các gói thầu qua mạng được đăng tải đồng thời cùng thời điểm phát hành E-HSMT)

NHẬP THÔNG BÁO MỜI THẦU – KHÔNG QUA MẠNG

Sau khi Đăng nhập bằng tài khoản của BMT:

Chọn lĩnh vực tạo thông báo mời thầu:

1. Chọn lĩnh vực cần tạo thông báo mời thầu không qua mạng

Nhập thông báo mời thầu:

2. Chọn Thông báo mời thầu/ Không qua mạng.

3. Chọn nhập thông báo

4. Chọn Nhập TBMT

5. Chọn Tìm (để thực hiện tìm gói thầu Hàng hóa đã tạo ở KHLCNT)

5.1. Chọn Tìm kiếm.

BMT có thể giới hạn kết quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin để tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm.

5.2. Bấm Chọn.

Lưu ý: TBMT được lên kết với KHLCNT đã đăng tải. Các thông tin gói thầu khai trong KHLCNT sẽ được tự động trích xuất ra. Do vậy, trước khi tạo TBMT Bên mời thầu cần kiểm tra để đảm bảo thông tin gói thầu trong KHLCNT đã được nhập đầy đủ và chính xác thông tin. Nếu có thay đổi, BMT phải thay đổi thông tin gói thầu tại KHLCNT và đăng tải lại KHLCNT.

Sau khi liên kết thành công gói thầu trong KHLCNT, BMT kiểm tra thông tin của thông báo mời thầu.

6. Nhập thông tin về thông báo mời thầu đầy đủ theo yêu cầu hệ thống.

7. Chọn Lưu

8. Chọn OK

9. Chọn Đóng

Lưu ý: BMT nhập đầy đủ thông tin có trường * . Đối với bảo đảm dự thầu BMT không nhập thông tin khi Gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn hoặc lĩnh vực đấu thầu là tư vấn, Phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ hoặc 2 túi hồ sơ.

ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO MỜI THẦU

Đăng tải thông báo mời thầu:

1. Chọn Đăng tải thông báo / Không qua mạng

2. Trong danh sách gói thầu cần đăng tải tại cột Số TBMT Chọn số TBMT cần đăng tải.

3. Tích chọn Đính kèm file văn bản (nếu BMT muốn đính kèm file HSMT).

3.1. Chọn Quản lý file đính kèm

3.2. Chọn Browse để tìm file đính kèm, sau đó chọn Thêm vào danh sách

3.3. Chọn Kết thúc đính kèm file

4. Chọn Đăng tải

5. Chọn OK để hoàn tất đăng tải.

GIA HẠN THÔNG BÁO MỜI THẦU

Chức năng gia hạn Thông báo mời thầu không qua mạng được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi hồ sơ mời thầu có thay đổi về thời gian đóng/ mở thầu.

1. Chọn lĩnh vực cần gia hạn

2. Chọn Thông báo mời thầu / Không qua mạng

3. Chọn Gia hạn thông báo

4. Nhập số TBMT chính xác sau đó chọn Tìm kiếm

5. Nhập lý do gia hạn và thời điểm đóng/ mờ thầu thay đổi

6. Chọn Lưu thông tin

7. Chọn Đóng để hoàn thành

Các thông báo mời thầu sau khi được gia hạn thành công, hệ thống sẽ tự động cập nhật thời điểm đóng mở thầu của gói thầu đó trên cổng thông tin đấu thầu. Người dùng thông thường có thế truy vấn để xem chi tiết lý do gia hạn và thời điểm mà bên mời thầu gia hạn.

ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO MỜI THẦU

Chức năng đính kèm Thông báo mời thầu không qua mạng được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi hồ sơ mời thầu đã đăng tải trên cổng thông tin đấu thầu nhưng chưa đăng tải nội dung hồ sơ mời thầu, BMT có thể thực hiện đính kèm bổ sung .

1. Chọn lĩnh vực cần đính kèm HSMT

2. Chọn Thông báo mời thầu / KHông qua mạng

3. Chọn Đính kèm HSMT

4. Chọn ngày đăng tải sau đó Tìm

5. Trên danh sách gói thầu tại cột Số TBMT chọn gói thầu cần đính kèm HSMT

6. Chọn Đính kèm nội dung HSMT

6.1. Chọn browse để tìm đường dẫn file HSMT đính kèm sau đó chọn Thêm vào danh sách.

6.2. Chọn Kết thúc đính kèm tệp tin

7. Chọn Đăng tải để hoàn thành

Các thông báo mời thầu sau khi được đính kèm HSMT, hệ thống sẽ tự dộng hiển thị file đính kèm HSMT của gói thầu đó trên cổng thông tin đấu thầu. Người dùng thông thường có thế truy vấn để tải về máy và xem nội dung

0879.888.986