Đăng ký chứng thư số Bên mời thầu trên Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia

Đăng ký chứng thư số Bên mời thầu trên Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia

TRÌNH TỰ TỪNG BƯỚC ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ BÊN MỜI THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Đăng ký chứng thư số Bên mời thầu là bước đầu tiên Bên mời thầu cần thực hiện để có thể sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chứng thư số được cấp sau khi Bên mời thầu đăng ký thành công 4 bước trên hệ thống: Đăng ký bên mời thầu; Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký; Nhận chứng thư số; Đăng ký người sử dụng chứng thư số. Bên mời thầu lưu giữ chứng thư số để thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống.

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ BÊN MỜI THẦU

1. Sử dụng trình duyệt IE (32-Bit) để truy cập website hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại: muasamcong.mpi.gov.vn

2. Chọn Đăng ký.

3. Chọn Bên mời thầu.

4. Chọn Đồng ý với thỏa thuận này.

Lưu ý: Bên mời thầu đọc kỹ Trách nhiệm và Quyền lợi của mình khi tham gia vào hệ thống trước khi Đồng ý với thỏa thuận này.

5. Chọn Tiếp tục.

6. Chọn X để đóng màn hình pop-up

 Lưu ý: BMT không thể thực hiện lại các bước đã hoàn thành do các bước trong quy trình đăng ký là độc lập. Trong quá trình

thực hiện, hệ thống sẽ có cảnh báo người dùng phải lưu giữ thông tin cần thiết, BMT cần lưu lại những thông tin đó để phục vụ cho các bước tiếp theo

7. Nhập thông tin Bên mời thầu.

 Lưu ý Các trường thông tin có dấu * màu đỏ là các trường bắt buộc phải nhập. Trường hợp BMT không có mã số thuế và số ĐKKD thì chọn vào các ô ghi chú tương ứng. Lưu ý chọn chính xác đơn vị quản lý BMT tại trường phân loại trực thuộc BMT để đảm bảo trích xuất báo cáo và dữ liệu cho đơn vị quản lý được chính xác.

8. Nhập thông tin Người phụ trách nghiệp vụ Bên mời thầu.

 Lưu ý Cần nhập chính xác thông tin vì hệ thống sẽ gửi các thông báo có liên quan cho BMT đến email của người phụ trách nghiệp vụ BMT cung cấp tại đây.

Trường hợp thay đổi các thông tin này, BMT gửi công văn yêu cầu thay đổi cho Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật.

9. Nhập thông tin Người đại diện pháp luật BMT để đăng ký Chứng thư số.

10. Chọn Đăng ký Bên mời thầu.

 

11. Chọn OK.

12. Chọn OK.

13. Chọn In đơn xin đăng ký.


BƯỚC 2: KIỂM TRA TRẠNG THÁI PHÊ DUYỆT ĐĂNG KÝ

Sau khi hoàn thành Bước 1- Đăng ký Bên mời thầu, hệ thống gửi thông báo về email của Người phụ trách nghiệp vụ BMT đã cung cấp ở trên.

Bên mời thầu chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo yêu cầu và gửi cho Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục quản lý đầu thầu, Bộ Kế hoạch đầu tư để phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, hệ thống sẽ gửi thông báo cho BMT qua email đăng ký.

Lưu ý: Thời gian phê duyệt trong vòng tối đa 2 ngày làm việc sau khi Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc nhận đầy đủ hồ sơ. BMT có thể kiểm tra trạng thái phê duyệt tại Bước 2 – Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

(i) Đơn xin đăng ký (mẫu in ra ở bước 1, ký và đóng dấu);

(ii) 01 Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của BMT hoặc quyết định bổ nhiệm người lãnh đạo hoặc quyết định phân công chức năng nhiệm vụ

1. Sau khi nhận được thông báo phê duyệt từ hệ thống, Bên mời thầu truy cập website muasamcong.mpi.gov.vn, vào phần Đăng ký (như mô tả tại Bước 1) chọn Bước 2- Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký.

2. Nhập Mã cơ quan.

3. Nhập Mã phê duyệt đăng ký.

Lưu ý: Thông tin mã cơ quan, mã phê duyệt đăng ký BMT lấy từ Bước 1 hoặc qua email thông báo.

4. Chọn Tra cứu.

5. Chọn OK.

6. Lưu giữ thông tin Mã phê duyệt CTS và Số tham chiếu.

Lưu ý: BMT lưu thông tin mã phê duyệt CTS và Số tham chiếu khi kết thúc Bước 2 để sử dụng ở Bước 3 - Nhận chứng thư số.

7. Chọn Bước 3 - Nhận chứng thư số.


BƯỚC 3:  NHẬN CHỨNG THƯ SỐ

1. Nhập Mã phê duyệt chứng thư số.

2. Nhập Số tham chiếu.

3. Chọn OK.

Lưu ý: BMT nhập chính xác mã phê duyêt và số tham chiếu (không có khoảng trống) để nhận chứng thư số.

4. Chọn Floppy/ Removable Disk.

5. Chọn ổ cứng của máy người dùng để lưu trữ chứng thư số (thông thường ổ D hoặc ổ E)

6. Chọn OK.

 

7. Nhập Mật khẩu chứng thư số

 Lưu ý Bên mời thầu cần luôn ghi nhớ Mật khẩu này do KHÔNG thể cấp lại Mật khẩu CTS trong trường hợp quên mật khẩu.

8. Chọn OK.

 

 9. Chọn OK.

10. Chọn OK.

Sau hoàn thành mục 10 hệ thống sẽ chuyển sang Bước 4- Đăng ký người sử dụng chứng thư số. BMT tiếp tục thực hiện đăng ký thông tin để hoàn thành nhận chứng thư số.


BƯỚC 4: ĐĂNG KÝ NGƯỜI SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ

1. Nhập Mã cơ quan.

2. Chọn Đăng ký.

3. Chọn Chấp nhận.

4. Nhập Thông tin người sử dụng chứng thư số.

 Lưu ý BMT đảm bảo chính xác Thông tin người sử dụng chứng thư số. Trường hợp thay đổi các thông tin này,

BMT gửi công văn yêu cầu thay đổi cho Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cập nhật.

5. Chọn Đăng ký

6. Chọn Đĩa cứng xách

7. Chọn Ổ cứng lưu chứng thư số (đã thực hiện lưu và tạo ở  Bước 3 - Nhận chứng thư số).

8. Chọn Xác nhận mật khẩu.

9. Chọn Chứng thư số đã lưu.

10. Nhập lại mật khẩu (đã tạo ở Bước 3 - Nhận chứng thư số)

11. Chọn Xác nhận mật khẩu.

12. Chọn OK.

Lưu ý:Thời gian sử dụng của chứng thư số là 1 năm sau ngày cấp. Trước khi hết hạn sử dụng chứng thư số 1 tháng, BMT cần thực hiện gia hạn CTS để có thể tiếp tục sử dụng hệ thống đấu thầu qua mạng.

Sau khi hoàn tất các bước, hệ thống hiển thị Thông tin người phụ trách nghiệp vụ đấu thầu và Thông tin chứng thư số trên màn hình. Bên mời thầu có thể sử dụng chứng thư số đã lưu để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện nghiệp vụ đấu thầu.

 

☑️  01 Click cài đặt tất cả môi trường, java, thiết lập IE

☑️  01 Click xuất bảng khối lượng mời thầu ra file Excel

☑️  01 Click tự động nhập đơn giá dự thầu lên Webform

👉 Dành cho tất cả các Nhà thầu 4.0: Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA

0879.888.986