Công tác ốp, lát gạch, đá trong dự toán & thanh quyết toán

Công tác ốp, lát gạch, đá trong dự toán & thanh quyết toán

Anh/em nào phụ trách lĩnh vực thanh quyết toán các công trình đều có thể dễ dàng nhận thấy với các công tác ốp lát gạch, đá thì việc hao hụt vật tư gạch, đá thường rất nhiều.

Ở đây ta so sánh giữa vật tư được chiết tính theo định mức và vật tư nhập về khi ta ra khối lượng để báo vật tư từ shop hoặc thiết kế (tính m2 tổng thể cho toàn công trình).

Ở một khía cạnh nào đó thì có thể do cách bảo quản vật tư, một phần có thể do tay nghề của thợ…. Tuy nhiên, theo thông tư số 10/2019/TT-BXD thì ta có thể nhận thấy thay đổi rõ rệt khi hao phí được tăng lên khá nhiều. Một số thay đổi nổi bật như (cùng so sánh 1 mã định mức: AK.311XX):

     - Hao phí gạch tăng từ 1.005 (m2) lên 1.010 (m2)

     - Hao phí nhân công lại bị giảm khá sâu

     - Kích thước gạch ko ghi rõ kích thước là 20x20 hay 30x30… mà chia theo tiết diện gạch m2. Điều này khá hay vì hiện nay gạch trên thị trường thường đa dạng chủng loại, kích thước nên quy theo tiết diện là ôm trọn được hết (giải được bài toán phải nội suy kích thước để tính ra hao phí, mình đã gặp trường hợp phải giải trình kiểm toán vấn đề này).

Một số hình ảnh minh họa cho anh/em ngâm cứu nhé:
0879.888.986