Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội [Mới nhất]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội [Mới nhất]

Ý nghĩa của Công bố giá vật liệu xây dựng

Giá vật liệu xây dựng được công bố là căn cứ để các Cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội tham khảo vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên co sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn thành phố Hà Nội là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội các thời điểm

Năm 2021

Công bố số 02/2021/CBGVL-SXD ngày 01/07/2021 CBGVL quý II năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội

Công bố số 02.1/2021/CBGVL-SXD ngày 01/06/2021 CBGVL thép tháng 4 va 5 năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội

Công bố số 01/2021/CBGVL-SXD ngày 31/03/2021 CBGVL quý I năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội

Năm 2020

Công bố số 04/2020/CBGVL-SXD ngày 30/12/2020 CBGVL quý IV năm 2020 trên địa bàn TP Hà Nội

Công bố số 03/2020/CBGVL-SXD ngày 01/09/2020 CBGVL quý III năm 2020 trên địa bàn TP Hà Nội

Công bố số 02/2020/CBGVL-SXD ngày 01/06/2020 CBGVL quý II năm 2020 trên địa bàn TP Hà Nội

Công bố số 01/2020/CBGVL-SXD ngày 01/03/2020 CBGVL quý I năm 2020 trên địa bàn TP Hà Nội

0879.888.986