[Thông báo] Cập nhật phiên bản mới phần mềm lập và quản lý Hồ sơ chất lượng XDA phiên bản 2.3.11.20

[Thông báo] Cập nhật phiên bản mới phần mềm lập và quản lý Hồ sơ chất lượng XDA phiên bản 2.3.11.20

Phiên bản cập nhật của phần mềm hồ sơ chất lượng

Phần mềm lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA ứng dụng mọi biểu mẫu hồ sơ công trình từ Dân dụng, Cầu đường, Thủy lợi. Tính năng đa dạng, tùy biến mọi yêu cầu bài toán trong công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình. Phần mềm đã nâng cấp lên phiên bản mới với:

Tên phiên bản mới: 2.3.11.20

 • Tên phiên bản cũ: 2.3.1.11
 • Tên phiên bản cũ: 2.2.10.4

Phiên bản mới phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Hướng dẫn cập nhật phần mềm lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

 • Bước 1: Gỡ phần mềm - Truy cập vào folder phần mềm và gỡ bằng Uninstall

Lưu ý: Hãy xóa thư mục bộ cài cũ để cập nhật toàn bộ các files mới nhất:

 • Bước 2: Tải bộ cài trên web HocThatNhanh tại đây

Link: https://hocthatnhanh.vn/software/phan-mem-lap-va-quan-ly-ho-so-nghiem-thu-chat-luong-xda

Bộ cài phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

 • Bước 3: Cài đặt và trải nghiệm bản mới

Khởi động phần mềm bản cập nhật mới:

Khởi động phần mềm Lập và Quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Những tính năng mới trong phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Tính năng mới trong phiên bản 2.3.11.20

 • Cải tiến tính năng in hồ sơ hàng loạt.
 • Cải tiến tính năng Mục lục - cập nhật mục lục tự động.
 • Cải tiến tính năng đánh số trang file PDF - tùy biến theo nhiều tình huống.
 • Bổ sung thêm hàm XDA_NHAPGIO -  cho phép nhập giờ nhanh bằng hàm.
 • Bổ sung thêm hàm XDA_LONGDATE - cho phép nhập ngày với nhiều định dạng khác nhau.
 • Bổ sung thêm nhiều mẫu biên bản có sẵn khi tạo mới biên bản.
 • Cho phép nhập số lượng nhân công trực tiếp trong sheet Danh mục công việc - cột SL Nhân công.
 • Bổ sung thêm các cột dữ liệu số STT Sort, mã biên bản trong sheet Danh mục công việc.
 • Cải tiến tính năng Thêm Dữ liệu trong biên bản.
 • Thêm tùy chọn trong các biên bản.
 • Bổ sung cải tiến sheet Nhật trình - cho phép gộp ngày nghỉ kéo dài.
 • Bổ sung nhóm ký trong nhật ký thi công - cài đặt nhóm kỳ tùy ý theo các biên bản.
 • Bổ sung, cải tiến tính năng cài đặt Tùy Chọn trong sheet nhật ký ngày.
 • Cho phép dùng hàm XDA_THONGSOMAU trong Mục lục - dò tìm các thông số lấy mẫu nhanh chóng.
 • Bổ sung, cải tiến Name trong phần mềm.
 • Cải tiến file PDF hướng dẫn sử dụng của phần mềm - theo 6 bước thực hành.
 • Bổ sung định dạng ngày tháng năm - phù hợp với dự án song ngữ.
 • Cải tiến tốc độ, tăng độ ổn định của phần mềm.

In hồ sơ hàng loạt trong phần mềm

Tính năng mới trong phiên bản 2.3.1.11:

 • Bổ sung tính năng DỊCH THUẬT SONG NGỮ.
 • Bổ sung tính năng Thống kê và Check nhanh ngày nghỉ trong Danh mục công việc - tính năng CHECK NGÀY NGHỈ.
 • Bổ sung, cải tiến tính năng QUẢN LÝ THI CÔNG.
 • Cải thiện, bổ sung tính năng TẠO BẢNG.
 • Cho phép sửa mã hiệu theo ý muốn khi TẠO MỚI công việc.
 • Bổ sung tính năng sửa, cập nhật dữ liệu theo mã hiệu công việc.
 • Bổ sung tính năng tổng hợp thiết bị, nhập số lượng thiết bị cho cả Dự án.
 • Bổ sung tên Hạng Mục vào nội dung ghi Nhật ký thi công.
 • Cải tiến hàm XDA_BANGDULIEU - sử dụng 2 hàm trên 1 sheet biên bản (Data dữ liệu trong và ngoài biên bản)
 • Bổ sung tính năng IN TÙY CHỌN trong In biên bản: Có thể in toàn bộ biên bản trong 1 lệnh in.
 • Chỉnh sửa giao diện của phần mềm.
 • Tăng tốc độ của phần mềm.
 • Fix một vài lỗi của phiên bản trước.

Dịch thuật song ngữ Phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

In hồ sơ hàng loạt trong phần mềmIn hồ sơ hàng loạt trong Phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Tính năng mới trong phiên bản 2.2.10.4

1. Tăng tốc độ của phần mềm

2. Fix một vài lỗi nhỏ của phiên bản trước

Tính năng mới trong phiên bản trước - phiên bản số 2.2.7.29

 1. Tăng tốc độ của phần mềm - fix một vài lỗi nhỏ của phiên bản trước
 2. Cải tiến tính năng GHÉP FILE PDF trong biên bản, Nhật ký (trên thanh Menu)
 3. Cải tiến tính năng Ghép File PDF khi in hồ sơ với biên bản, Nhật ký (Ghép linh động, tùy biến chọn file trong Folder)
 4. Cải tiến tính năng xử lý file trên Onedriver
 5. Cải tiến Dữ liệu cơ sở trong biên bản, nhật ký (thêm TÊN CỘT vào trong Dữ liệu cơ sở)

ghép file PDF khi in hàng loạt trong phần mềm Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Tính năng mới trong phiên bản trước - phiên bản số 2.2.7.14

 1. Bổ sung tính năng Cập nhật hồ sơ trên Ribbon
 2. Bổ sung dữ liệu trong sheet Mục lục
 3. Cải tiến, đổi mới giao diện của thanh Menu dọc trong phần mềm
 4. Thêm vị trí đặt Quản lý biên bản
 5. Thêm tính năng nhập “Nhân công” trong “quản lý thi công
 6. Copy nhanh Thư viện dữ liệu của biên bản khác
 7. Thay thế Define name và tên của các hàm trong Phần mềm
 8. Cải tiến cách dò tìm thành phần ký đưa vào biên bản nghiệm thu
 9. Chèn nhiều ảnh vào biên bản bằng hàm XDA_ChenAnh
 10. Cho phép Load và chèn ảnh khi lưu trên Onedriver
 11. Bổ sung STT sort DMCV vào dữ liệu cơ sở
 12. Tùy biến linh hoạt hàm XDA_BangDuLieu
 13. Tăng thêm “Tùy chọn” trong sheet Nhật Trình
 14. Thêm tính năng Copy và Paste Thiết bị trong sheet Nhật trình
 15. Thêm tùy chọn trong “Nhật ký ngày”
 16. Thêm nhiều tùy chọn trong tính năng “Tổng hợp nhật ký”

  Tính năng mới trong phần mềm lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

   

0879.888.986