[BPTC] - Bản vẽ biện pháp thi công dầm cầu I33

[BPTC] - Bản vẽ biện pháp thi công dầm cầu I33

Tải về Bản vẽ Autocad biện pháp thi công dầm I33


BPTC Dầm I33

Biện pháp thi công chủ đạo dầm I33

     B1 - Chuẩn bị mặt bằng bãi đúc

     B2 - Đào móng bệ đúc và đường sàng

     B3 - Đắp cát đen & base đệm móng đầm chặt

     B4 - Đổ bê tông bệ đúc đường sàng

     B5 - Đổ bê tông dầm I33

     B6 - Căng cáp dự ứng lực

     B7 - Vận chuyển dầm ra vị trí lao lắp

Trong bản vẽ cad còn có:

- Bố trí mặt bằng đúc dầm

- Cấu tạo chi tiết bệ đúc

- Cấu tạo chi tiết đường sàng dầm

- Cấu tạo ván khuôn dầm

- Biện pháp căng kéo cáp DƯL

- Phương án cấp dầm lên xe vận chuyển

- Phương án vận chuyển dầm ra vị trí nhịp

--------------------------------------------------------

Tham gia nhóm Kinh nghiệm lập và quản lý hồ sơ chất lượng ở đây: https://www.facebook.com/groups/kinhnghiemlaphscl

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)
0879.888.986