Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Trọn bộ biện pháp thi công sàn treo, sàn thao tác Gondola công trình nhà cao tầng, file có tổng cộng 33 bản vẽ, thể hiện chi tiết các bước triển khai thi công lắp đặt từ lúc bắt đầu triển khai thi công cho tới hoàn thiện của công trình. Bản vẽ biện pháp thi công này có các bản vẽ nổi bật như: Mặt bằng bố trí Gondola tầng thượng, mặt đứng Gondola, chi tiết lắp đặt gondola.

Danh mục bản vẽ biện pháp thi công sàn treo gondola

  • Mặt bằng bố trí Gondola tầng thượng (14 bản vẽ)
  • Bản vẽ mặt đứng, chi tiết mặt đứng Gondola (8 bản vẽ)
  • Bản vẽ quy trình 11 bước lắp đặt Gondola (11 bản vẽ

Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Biện pháp thi công sàn treo Gondola

Các bạn thực hiện tải biện pháp thi công sàn treo, sàn thao tác Gondola theo file dưới đây:

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)





0879.888.986