Biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp viện khoa học kỹ thuật

Biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp viện khoa học kỹ thuật

Trọn bộ tài liệu về nhà xưởng bao gồm phần thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công về nhà xưởng công nghiệp của viện khoa học kỹ thuật. Công trình có địa điểm xây dựng tại khu công nghiệp Vân Trung – Tỉnh Bắc Giang.

Thuyết minh biện pháp thi công nhà xưởng viện khoa học kỹ thuật

Các nội dung chính được thể hiện trong file thuyết minh biện pháp thi công nhà xưởng viện khoa học kỹ thuật bao gồm 4 sau:

 • Cơ sở lập biên pháp thi công
 • Biện pháp tổ chức thi công chung
 • Biện pháp thi công chi tiết của công trình
 • Biện pháp an toàn, an ninh trật tự, môi trường, cứu hoả

Danh mục bản vẽ biện pháp thi công nhà xưởng viện khoa học kỹ thuật

 • Tổng mặt bằng thi công
 • Hướng thi công ép cọc
 • Thi công trắc đặc và tim trục móng
 • Chi tiết ép cọc
 • Mặt bằng chi tiết máy ép cọc
 • Thi công đào đất móng đài
 • Thi công đào sửa hố móng và đổ bê tông lót
 • Thi công gia công cốp pha, cốt thép đài móng và giằng móng
 • BPTC cột
 • Biện pháp kỹ thuật xây tường gạch
 • Biện pháp kỹ thuật thi công dầm sàn
 • Biện pháp thi công trát hoàn thiện trong, ngoài nhà
 • Biện pháp thi công lát, ốp, lăn sơn
 • Biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường
 • Biện pháp kỹ thuật thi công vì kèo thép
 • Biện pháp kỹ thuật thi công lợp mái tôn
 • Biện pháp kỹ thuật thi công lắp dựng xà gồ mái

Biện pháp thi công nhà xưởng viện khoa học kỹ thuật

Biện pháp thi công nhà xưởng viện khoa học kỹ thuật

Biện pháp thi công nhà xưởng viện khoa học kỹ thuật

Biện pháp thi công nhà xưởng viện khoa học kỹ thuật

Các bạn tải Biện pháp thi công nhà xưởng công nghiệp viện khoa học kỹ thuật, theo file đính kèm dưới đây: 

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986