Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Trọn bộ biện pháp thi công móng tuabiner trụ điện gió, file có tổng cộng 11 bản vẽ, thể hiện chi tiết các bước triển khai thi công từ lúc bắt đầu cho tới hoàn thiện lớp áo đường của móng công trình. Các bản vẽ nổi bật bao gồm: trắc đạc nền móng, trình tự thi công giai đọan 1 đào đất và bê tông móng turbine, trình tự thi công giai đoan 2 gia cố nền và thi công kết cấu đường.

Danh mục bản vẽ biện pháp thi công móng trụ điện gió

  • Biện pháp trắc đạc nền móng trụ điện gió
  • Mặt bằng thi công đắp đê ngăn nước
  • Mặt bằng thi công giai đoạn 1: Đào đất và bê tông móng turbine
  • Trình tự thi công 06 bước giai đoạn 1: Đào đất và bê tông móng turbine
  • Biện pháp thi công lắp dụng bulong neo
  • Mặt bằng thi công giai đoạn 2: Gia cố nền và thi công kết cấu đường
  • Trình tự thi công 03 bước giai đoạn 2: Gia cố nền và thi công kết cấu đường
  • Biện pháp thi công lớp áo đường
  • Biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Biện pháp thi công móng trụ điện gió

Các bạn tải file Biện pháp thi công móng trụ điện gió theo file đính kèm dưới đây:

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)

0879.888.986