Xuất khối lượng sang bảng tính bằng phần mềm QS Crystal

Xuất khối lượng sang bảng tính bằng phần mềm QS Crystal

Sau khi hoàn tất việc bóc tách khối lượng, ta có thể xuất sang bảng tính, bảng tính này định dạng tương tự như file Excel nên mọi lệnh, thao tác như excel.

Bước 1: Thực hiện thêm bảng tính bằng cách, Menu Tính toán, tại khu vực bảng tính kích chuột phải => Tạo bảng tính mới

Xuất khối lượng sang bảng tính bằng phần mềm QS Crystal

Đặt tên bảng tính, kiểu thể hiện chọn Kiểu quốc tế hoặc Việt Nam

Xuất khối lượng sang bảng tính bằng phần mềm QS Crystal

Bước 2: Chọn các khối lượng muốn xuất, giữ chuột và kéo thả sang Bảng tính

Xuất khối lượng sang bảng tính bằng phần mềm QS Crystal

Lưu ý: Các khối lượng xuất ra trực tiếp từ bảng tính sẽ có màu đỏ.

  • Một nhóm đo có thể có nhiều thông số (Diện tích, Chu vi, Thể tích, Diện tích tường). Để xuất các kết quả khác của nhóm đo, bỏ tích Kéo thả tự động.

Xuất khối lượng sang bảng tính bằng phần mềm QS Crystal

  • Khi chức năng kéo thả tự động tắt, mỗi khi kéo thả nhóm đo, phần mềm sẽ cho phép chọn các kết quả khác.

Xuất khối lượng sang bảng tính bằng phần mềm QS Crystal

Bước 3: Kiểm tra nguồn khối lượng, link liên kết 02 chiều

Các bạn để ý các phép đo có kết quả số màu đỏ đều có link liên kết với kết quả đo bên Bóc tách.

  • Để kiểm tra nguồn gốc khối lượng, click đúp chuột vào số đó.

Xuất khối lượng sang bảng tính bằng phần mềm QS Crystal

  • Phần mềm sẽ tự động mở ra bản vẽ và chỉ ra số đó được tính ở đâu. (ví dụ Bấm bê tông móng).

Xuất khối lượng sang bảng tính bằng phần mềm QS Crystal

  • Số liệu bên Bảng tính và bên Bóc tách có liên kết 2 chiều với nhau. Khi ở bên Bóc tách có sự điều chỉnh thì bên Bảng tính cũng tự động cập nhật theo.

Lưu ý: Vị trí kéo thả sẽ ảnh hưởng đến cách thức xuất số liệu sang. Nếu kéo thả Nhóm đo vào ô Đơn giá thì phần mềm chỉ điền đơn giá chứ không thay đổi phần mô tả và đơn vị.


Phần mềm QS Crystal - Giải pháp chuyển đổi số cho ngành xây dựng

  • Bóc tách khối lượng trực tiếp trên bản vẽ 2D (CAD, PDF, BMP, PNG...)
  • Tăng tốc độ bóc tách khối lượng nhanh hơn gấp 5 lần so với phương pháp truyền thống
  • Tiết kiệm đến 50% nhân lực cho Doanh nghiệp về công việc lập dự toán, đấu thầu, quản lý chi phí
  • Lưu các trao đổi, bàn bạc của các bên trên cùng một hệ thống, hỗ trợ quá trình kiểm tra và theo dõi
  • 100% bản quyền cho doanh nghiệp mà không cần cài đặt thêm các phần mềm khác

Link phần mềm: QS Crystal

Hotline tư vấn và phân phối toàn miền Bắc: 0879 888 986 - HocThatNhanh.vn

 

0879.888.986