Chức năng Object Snap tracking trong CAD kết hợp với bắt điểm rất hay

Chức năng Object Snap tracking trong CAD kết hợp với bắt điểm rất hay

Chế độ Object snap tracking trong CAD rất hay mà có thể bạn chưa biết. Có bao giờ bạn sử dụng truy bắt điểm From trong CAD, bật orthor mode F8 rồi nhưng điểm bắt được lại bị lệch khỏi phương đứng hoặc phương ngang chưa? Cách giải quyết là bạn sử dụng chế độ Osnap tracking F11 kết hợp khi truy bắt điểm From trong CAD

02 cách vẽ mũi tên trong CAD nhanh nhất

02 cách vẽ mũi tên trong CAD nhanh nhất

02 Cách vẽ mũi tên trong CAD dùng cho các trường hợp cần trích dẫn các vị trí chi tiết, hoặc vẽ mũi tên trong CAD để ghi chú cấu tạo, vật liệu trong bản vẽ. Vẽ mũi tên trong CAD theo cách đơn giản bằng Polyline (Cách 1) Vẽ mũi tên trong CAD bằng cách sử dụng lệnh Leader (Cách 2)

0879.888.986