[Tài liệu]_ Biểu mẫu dự toán Đình chùa

[Tài liệu]_ Biểu mẫu dự toán Đình chùa

Gửi tặng anh/em biểu mẫu dự toán đình, chùa một công trình được thi công tại Phường Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội. Bộ tài liệu bao gồm các nội dung sau:

     - Dự toán phần tiền đường

     - Dự toán phần hậu cung

     - Miếu vạn phúc

 

                                                                                                                                                    Tg_Thang Pham

(Tài liệu cần phải đăng nhập để tải)
0879.888.986