Quy định về bản vẽ hoàn công theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Quy định về bản vẽ hoàn công theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Bản vẽ hoàn công là gì?

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế, được quy định tại Điều 2 và phụ lục IIB - Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

quy định về bản vẽ hoàn công

Bản vẽ hoàn công được lập khi nào?

 • Bản vẽ hoàn công được lập ngay sau khi hoàn thành bộ phận hoặc hạng mục công trình.
 • Lưu ý: Đối với các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo;

Trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công thuộc về ai?

 • Nhà thầu thi công lập bản vẽ hoàn công theo hạng mục công trình, công trình xây dựng do mình thi công.
 • Đối với trường hợp Nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công ứng với công việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.

Cách lập bản vẽ hoàn công

Khi lập bản vẽ hoàn công tùy theo tình hình thực tế của Dự án mà người lập bản vẽ hoàn công áp dụng cho phù hợp.

Trường hợp thi công đúng bản vẽ, tuân thủ sai số trong phạm vi cho phép

 • Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công.

Trường hợp thi công thực tế thay đổi, điều chỉnh so với bản vẽ thiết kế được phê duyệt

 • Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này;
 • Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục này;

Thành phần ký bản vẽ hoàn công

Ký bản vẽ hoàn công gồm 2 thành phần:

Nhà thầu thi công:

 • Người lập bản vẽ hoàn công, thường là các cán bộ phụ trách trực tiếp của Nhà thầu.
 • Chỉ huy trưởng công trình hoặc giám đốc Dự án

Tư vấn giám sát: 

 • Tư vấn giám sát trưởng

Mẫu dấu bản vẽ hoàn công:

Mẫu dấu bản vẽ hoàn công được quy định chi tiết trong Phụ lục IIB của Nghị định 06/2021/NĐ-CP, điều này rất mới so với Nghị định 46/2015/NĐ-CP trước đây là cần có Thông tư hướng dẫn chi tiết.

Mẫu dấu bản vẽ hoàn công gồm 2 loại, theo hợp đồng của từng Dự án. Cụ thể:

 • Mẫu số 1: không áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ:

 • Mẫu số 2: áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ

Tải mẫu dấu hoàn công theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP file cad tại đây: Mẫu dấu bản vẽ hoàn công mới nhất - File CAD

Thang Pham


Dành cho Kỹ sư quản lý chất lượng, lập hồ sơ chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

 • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel

 • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin

 • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp

 • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ sở hữu kèm theo khóa học:

 • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,

 • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột

 • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

 

0879.888.986