Phương pháp chia phân đoạn nghiệm thu trong hồ sơ chất lượng công trình Đường, Hạ tầng kỹ thuật?

Phương pháp chia phân đoạn nghiệm thu trong hồ sơ chất lượng công trình Đường, Hạ tầng kỹ thuật?

VẤN ĐỀ:

Trong công tác lập Hồ sơ chất lượng của nền Đường, hạ tầng kỹ thuật thì Phương pháp chia đoạn nghiệm thu (từ Km… đến Km….) như thế nào là hợp lý? Trong các công việc như bóc hữu cơ, đất đắp, Cấp phối đá dăm...

GIẢI PHÁP:

Việc chia đoạn nghiệm thu rất quan trọng với công lập Hồ sơ chất lượng, điều này ảnh hưởng đến độ nhiều ít của tập hồ sơ, ảnh hưởng đến công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ. Để chia đoạn nghiệm thu hợp lý thì cần căn cứ 2 yếu tố:

  1. + 1 là chiều dài đoạn nghiệm thu thực tế thi công: Nghiệm thu cần theo thực tế thi công, phù hợp và bám sát thực tế thi công. Cần căn cứ theo năng lực máy móc của công trường và căn cứ theo khối lượng thực tế của lớp nghiệm thu thì sẽ được chiều dài đoạn tương đối theo thực tế dự án.

  2. + 2 là Chiều dài đoạn nghiệm thu phù hợp với tần suất thi công: Nên chọn chiều dài phù hợp với 1 tần suất thi công nghiệm thu.

  3.    Giả sử như với vật liệu là Cấp phối đá dăm loại II (Subbase) có tần suất thi công là 1000 m3, thì chúng ta không nên chọn chiều dài đoạn nghiệm thu mà khối lượng lớp thi công của đoạn đó nhỏ hơn 1000 m3 .Chẳng hạn khối lượng tính ra là 1005 m3 thì sẽ cần 2 mẫ tần suất thi công nghiệm thu, 2 giá trị gama max, 2 độ ẩm tối ưu…. Như vậy nếu đoạn nghiệm thu sẽ cần nhiều tần suất (hơn 2) thì việc khớp hồ sơ sẽ phức tạp hơn là đoạn nghiệm thu vừa vặn với 1 tần suất thi công nghiệm thu

Theo Kinh nghiệm đối với đường cao tốc, công trình lớn thì chiều dài đoạn không quá 200m dài

Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị thì khối lượng thi công nhỏ, chiều dài đoạn không lớn thì có thể nghiệm thu tới 500m dài tùy khối lượng thực tế

------------------

Anh em cần hỗ trợ, trao đổi chuyên môn, liên hệ Zalo cá nhân, Link: https://hocthatnhanh.vn/giang-vien/chu-van-doan

--- Văn Đoàn TL ----

Dành cho Kỹ sư quản lý chất lượng, lập hồ sơ chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

  • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
  • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
  • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
  • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ sở hữu kèm theo khóa học:

  • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
  • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
  • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

 

0879.888.986